BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thành phố Tây Ninh: Hướng dẫn trình tự giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND Thành phố nhiệm kỳ 2016 – 2021

Cập nhật ngày: 25/02/2016 - 03:16

Các đại biểu được nghe bà Nguyễn Thị Hương – Phó Chủ tịch UB.MTTQVN Thành phố hướng dẫn những nội dung cơ bản về thủ tục, trình tự giới thiệu người ra ứng cử, làm hồ sơ giới thiệu người ra ứng cử đại biểu HĐND Thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Ông Lê Thế Hiền- Chủ tịch UB.MTTQVN Thành phố Tây Ninh giải đáp ý kiến của các đại biểu tại hội nghị.

Theo đó, các cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ người ra ứng cử đại biểu HĐND Thành phố phải tiến hành 3 bước cụ thể sau: lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị họp để dự kiến đưa người đơn vị mình ra ứng cử đại biểu HĐND Thành phố; tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét của cử tri nơi công tác hoặc nơi làm việc đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND Thành phố; trên cơ sở ý kiến nhận xét và tín nhiệm của hội nghị cử tri nơi công tác hoặc nơi làm việc, ban lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị tổ chức hội nghị ban lãnh đạo mở rộng để thảo luận, giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND Thành phố.

Sau khi được hướng dẫn, các đại biểu đã tham gia trao đổi, thảo luận một số vấn đề liên quan về các bước thủ tục, trình tự giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND Thành phố, nhằm để cơ quan, tổ chức, đơn vị đảm bảo thực hiện đúng theo nội dung, thủ tục, trình tự quy định. Lãnh đạo UB.MTTQVN Thành phố cũng đã giải đáp, làm rõ ý kiến của các đại biểu tại hội nghị.

Được biết, việc giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND Thành phố của các cơ quan, tổ chức, đơn vị được tập trung tiến hành từ ngày 24.2 đến ngày 10.3.2016.

Nhật Quang