BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thành phố Tây Ninh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử trưởng ấp, khu phố

Cập nhật ngày: 16/11/2014 - 08:05

Niêm yết danh sách cử tri ở khu phố 2, phường 2, Thành phố Tây Ninh.

Qua kiểm tra, hầu hết các xã, phường đều xây dựng kế hoạch tổ chức bầu cử trưởng ấp, khu phố nhiệm kỳ 2014-2016 và triển khai đến các ban, ngành, đoàn thể và Ban quản lý các ấp, khu phố; tổ chức tuyên truyền được 426 cuộc cho hơn 16.480 lượt người; hiệp thương và giới thiệu 108 người ra ứng cử trưởng ấp, khu phố; thực hiện niêm yết danh sách cử tri, danh sách những người ứng cử đúng quy định; phường, xã đã tiếp nhận 2 đơn khiếu nại, tố cáo về tiêu chuẩn, đạo đức nhân sự người tham gia ứng cử và đã giải quyết đúng quy định.

Các xã, phường chuẩn bị đầy đủ  về cơ sở vật chất chuẩn bị cho công tác bầu cử như: thùng phiếu, phiếu bầu, văn phòng phẩm…

Qua kiểm tra, đoàn nhắc nhở các phường, xã cần tăng cường tuyên truyền về cuộc bầu cử cho nhân dân biết và tích cực tham gia bầu cử; đảm bảo tốt an ninh trật tự trước, trong và sau bầu cử; trang trí điểm bầu cử…

Cuộc bầu cử trưởng ấp, khu phố nhiệm kỳ 2014-2016 ở Thành phố bắt đầu vào 7 giờ hôm nay, ngày 16.11.

Theo Phòng Nội vụ Thành phố, toàn Thành phố có 427 điểm bỏ phiếu bầu cử trưởng ấp, khu phố nhiệm kỳ 2014-2016, và hơn 31.520 cử tri đại diện hộ gia đình tham gia bầu cử, để bầu chọn 54 trưởng ấp, khu phố nhiệm kỳ mới - đại  diện cho nhân dân và đại diện cho chính quyền cấp xã, phường thực hiện một số nhiệm vụ hành chính tại ấp, khu phố.

Quế Hương