BAOTAYNINH.VN trên Google News

Phản hồi bài báo “có hay không đường dây chạy giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ?”:

Thành phố Tây Ninh kiên quyết xử lý cán bộ sai phạm

Cập nhật ngày: 11/10/2022 - 15:08

BTNO - Ngày 10.10, Báo Tây Ninh có bài viết "Thành phố Tây Ninh: Có hay không đường dây chạy giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ?”, phản ánh tình trạng người dân bị “làm khó” khi xin giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại thành phố Tây Ninh.

Ngay trong ngày 10.10, sau khi báo phát hành, Phó Chủ tịch UBND thành phố Tây Ninh Lương Bá Can ký Công văn số 1320/UBND phản hồi bài báo nêu trên. Theo nội dung công văn, thời gian qua, UBND và Phòng Quản lý đô thị thành phố Tây Ninh rất quan tâm đến lĩnh vực cấp giấy phép nhà ở riêng lẻ cho người dân, minh bạch, công khai các thủ tục và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân. Đối với thông tin, nếu nhờ người khác tự thiết kế để xin giấy phép xây dựng thì bị “làm khó”, UBND thành phố chỉ đạo thực hiện quyết liệt các biện pháp xác minh, làm rõ, tăng cường công tác ngăn ngừa việc nhiều cá nhân, tổ chức không làm việc trong cơ quan nhà nước và cơ quan chính quyền các cấp tham gia vào việc lập hồ sơ cấp giấy phép xây dựng và giấy phép xây dựng có thời hạn tại các khâu thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư, đã gây nên dư luận không tốt, không chính xác về bản chất vụ việc, có ảnh hưởng nhất định đến hoạt động quản lý của cơ quan Nhà nước.

UBND Thành phố nghiêm khắc nhắc nhở, phê bình và nêu cao trách nhiệm, tính gương mẫu của công chức lãnh đạo và công chức chuyên môn tham gia công tác giải quyết thủ tục hành chính về xây dựng. Nếu công chức lãnh đạo và công chức chuyên môn không tuân thủ, không chấp hành nghiêm quy định về chuẩn mực đạo đức công vụ, không làm hết trách nhiệm, không tận tình hướng dẫn cho người dân, động cơ không trong sáng thì xem xét bố trí công tác khác hoặc Ai không làm thì đứng sang một bên cho người khác làm”.

 UBND Thành phố đã chỉ đạo lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị họp đánh giá nội bộ, xác định rõ người, rõ việc, kịp thời củng cố đầy đủ thông tin liên quan vụ việc nhiều khâu, nhiều cá nhân tham gia, nhiều tình huống phát sinh thực tế về giao kết của các cá nhân, tổ chức tham gia. Kết quả cụ thể, đến ngày 3.10.2022 (trước thời điểm bài báo đăng tin), Phòng Quản lý đô thị đã họp tập thể cơ quan để giải quyết đơn xin thôi việc theo nguyện vọng của công chức, người lao động gồm: 1 công chức chuyên môn trực tiếp tiếp nhận hồ sơ và hướng dẫn người dân thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng tại bộ phận Một cửa thành phố với lý do: bận việc gia đình, tự nhận thấy không có thời gian để tiếp tục công tác.

UBND thành phố đang chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ các cá nhân có liên quan để xử lý đúng người, đúng việc, kiên quyết xử lý theo đúng quy định. Bên cạnh đó, lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị cần thường xuyên củng cố, kiện toàn, bố trí công chức có chuyên môn phù hợp, có đạo đức tốt, có ý thức trách nhiệm để thực hiện công tác giải quyết thủ tục hành chính về xây dựng cho công dân.

UBND thành phố mong tiếp tục nhận được nhiều thông tin dư luận xã hội để hoàn thành tốt trách nhiệm quản lý của chính quyền địa phương, phấn đấu nâng cao chỉ số hài lòng của người dân trong giải quyết thủ tục hành chính.

Thiên Tâm

Tin liên quan
  • Thành phố Tây Ninh: Có hay không đường dây chạy giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ? 

    Thành phố Tây Ninh: Có hay không đường dây chạy giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ?

    Theo quy định tại điểm b khoản 7 Điều 79 Luật Xây dựng năm 2014 và được sửa đổi bổ sung bởi khoản 30 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020, cũng như Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND ngày 19.5.2021 của UBND tỉnh; thì tại khu vực đô thị, hộ gia đình được tự thiết kế nhà ở riêng lẻ có tổng diện tích sàn xây dựng nhỏ hơn 250m2 hoặc dưới 3 tầng hoặc có chiều cao dưới 12m, phù hợp với quy hoạch xây dựng được duyệt và chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng thiết kế, tác động của công trình xây dựng đến môi trường và an toàn của các công trình lân cận. Cần lưu ý là, công trình nhà ở riêng lẻ tại khu vực đô thị trong tỉnh không thuộc đối tượng được miễn giấy phép xây dựng.