Thời Sự - Chính trị   Cải cách hành chính

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thành phố Tây Ninh phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số 

Cập nhật ngày: 18/10/2022 - 08:41

BTNO - Trong 9 tháng năm 2022, công tác cải cách hành chính trên địa bàn Thành phố được quan tâm, nhất là việc tuyên truyền mục tiêu xây dựng chính quyền số, chính quyền điện tử. Tại bộ phận một cửa Thành phố và bộ phận Một cửa phường, xã tiếp tục thực hiện tốt việc niêm yết phương châm cải cách hành chính: “5 xin, 3 biết” và “10 nguyên tắc giao tiếp với công dân”.

 

Quang cảnh hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính và chuyển đổi số 9 tháng năm 2022.

Bộ phận Một cửa Thành phố tiếp nhận 5.785 hồ sơ, trong đó đã giải quyết 5.749 hồ sơ; giải quyết trước hạn, đúng hạn 5.731 hồ sơ; giải quyết trễ hạn 18 hồ sơ; đang tiếp tục giải quyết 36 hồ sơ. Hồ sơ tiếp nhận qua dịch vụ công quốc gia 725 hồ sơ; hồ sơ tiếp nhận qua bưu chính công ích 109 hồ sơ.

Bộ phận Một cửa phường, xã tiếp nhận 16.442 hồ sơ, trong đó đã giải quyết 16.432 hồ sơ, giải quyết trước hạn, đúng hạn 16.419 hồ sơ; giải quyết trễ hạn 13 hồ sơ, đang tiếp tục giải quyết 10 hồ sơ. Tiếp nhận qua dịch vụ công quốc gia 6.790 hồ sơ; tiếp nhận qua bưu chính công ích 501 hồ sơ; thanh toán trực tuyến 7.045 hồ sơ; chứng thực điện tử 3.430/11.100 hồ sơ.

Thành phố triển khai tinh gọn bộ máy các cơ quan chuyên môn thành phố, đơn vị sự nghiệp công lập, bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Bố trí đúng người, đúng việc theo vị trí việc làm, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ; giải thể Phòng Y tế Thành phố và chuyển chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực y tế từ Phòng Y tế Thành phố vào Văn phòng HĐND và UBND Thành phố.

Tập huấn Tổ công nghệ số cộng đồng. (Ảnh minh hoạ)

Hệ thống quản lý văn bản và điều hành EGov được triển khai đồng bộ và liên thông đến 100% các cơ quan, đơn vị và phường, xã. Cổng thông tin điện tử của 10 phường, xã được xây dựng và chuyển giao cho phường, xã. Thành phố triển khai Tổ công nghệ số cộng đồng tại 10 phường, xã và khu phố, ấp.

Qua đó, tuyên truyền giúp đỡ người dân trong việc thực hiện thủ tục hành chính qua mạng như tạo tài khoản dịch vụ công, nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến và sử dụng các ứng dụng tiện ích được cung cấp trên các ứng dụng di động, thiết bị thông minh. Thành phố đang lấy ý kiến tỉnh và các cơ quan có liên quan về Đề án xây dựng chính quyền số tại thành phố giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Phương Ngân