BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thành phố Tây Ninh: Phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, công chức, viên chức, lao động đạt hiệu quả cao

Cập nhật ngày: 24/04/2015 - 11:26

Các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2010-2014 được khen thưởng.

Dự hội nghị có bà Phan Thị Hồng Đào – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, ông Nguyễn Hồng Quang – Phó Bí thư thường trực Thành ủy Tây Ninh.

Hiện nay, tổng số cán bộ, công chức, viên chức, lao động (CBCC-VCLĐ) của Thành phố là 5.954 người, trong đó có 5.260 đoàn viên công đoàn đang sinh hoạt tại 144 công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động Thành phố.

Trong 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng của các công đoàn cơ sở trực thuộc Thành phố ngày càng đi vào nề nếp, CBCC-VCLĐ nỗ lực phấn đấu lao động, học tập, đóng góp vào sự phát triển của địa phương.

Các phong trào thi đua gắn với việc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, thành phố đã đề ra, như: phong trào thi đua nhân kỷ niệm các ngày lễ trọng đại của đất nước; phong trào thi đua yêu nước gắn với việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới”;… được CBCC-VCLĐ nhiệt tình tham gia.

Hưởng ứng các phong trào thi đua, hàng năm có 90% công đoàn cơ sở đạt vững mạnh, trên 90% công đoàn viên xuất sắc; 5 năm có hơn 10.140 lượt nữ CBCC-VCLĐ đạt danh hiệu “nữ 2 giỏi” cấp cơ sở và 3 tập thể, 2 cá nhân được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Bằng khen chuyên đề nữ công.

Về công tác phát triển đoàn viên mới, 5 năm đã kết nạp 2.785 đoàn viên công đoàn, đạt 198,92% chỉ tiêu tỉnh giao và thành lập 33 công đoàn cơ sở ngoài nhà nước, đạt 132% chỉ tiêu giao. Đồng thời vận động CBCC-VCLĐ đóng góp quỹ “Vì người nghèo”, “Mái ấm công đoàn” với số tiền hơn 857 triệu đồng và đã trao tặng 7 mái ấm công đoàn cho công đoàn viên nghèo.

Qua các phong trào thi đua, có nhiều tập thể, cá nhân điển hình được các cấp biểu dương, khen thưởng với 15 Huân chương Lao động các loại; 35 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 21 cờ thi đua và 294 Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh và UBND tỉnh; 367 chiến sĩ thi đua cấp tỉnh và 2.587 Chiến sĩ thi đua cơ sở.

Dịp này, Liên đoàn Lao động Thành phố khen thưởng 12 tập thể và 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2010-2014 và công bố danh sách 11 tập thể, cá nhân dự hội nghị điển hình tiên tiến cấp tỉnh thời gian tới.

Quế Hương