Thành phố Tây Ninh thi hành kỷ luật 12 đảng viên 

Cập nhật ngày: 22/09/2019 - 13:59

BTNO - Qua kiểm tra, UBKT Thành ủy đã thi hành kỷ luật 12 đảng viên, trong đó cảnh cáo 2 đảng viên, khiển trách 7 đảng viên, khai trừ ra khỏi Đảng 3 đảng viên.

Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy Tây Ninh vừa tổ chức hội nghị giao ban công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật Đảng 9 tháng đầu năm 2019. Đến dự có ông Nguyễn Mạnh Hùng- Bí thư Thành ủy Tây Ninh và lãnh đạo Phòng nghiệp vụ 3 UBKT Tỉnh ủy.

Quang cảnh hội nghị.

Thành phố Tây Ninh có 45 tổ chức cơ sở Đảng, gồm 16 đảng bộ cơ sở và 29 chi bộ cơ sở, với hơn 5.200 đảng viên. Trong 9 tháng đầu năm 2019, Ban Thường vụ Thành ủy và các đảng ủy cơ sở luôn quan tâm, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo điều lệ Đảng quy định.

Theo đó, cấp ủy đảng và UBKT các cấp đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, nhất là tổ chức đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm.

Kết quả, trong 9 tháng năm 2019, Ban Thường vụ Thành ủy và các đảng ủy cơ sở đã kiểm tra 18 tổ chức đảng và 12 đảng viên; giám sát 515 tổ chức đảng về việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng. Qua kiểm tra, giám sát đã phát hiện nhắc nhở 43 tổ chức đảng và 12 đảng viên có hạn chế, thiếu sót; thi hành kỷ luật 8 đảng viên.

Đối với UBKT các cấp đã kiểm tra 106 tổ chức đảng, 23 đảng viên, giám sát 537 tổ chức đảng và 1.275 đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát, đã nhắc nhở 67 tổ chức đảng và 26 đảng viên, thi hành kỷ luật 4 đảng viên. Như vậy, qua 9 tháng cấp ủy đảng và UBKT Thành ủy đã thi hành kỷ luật 12 đảng viên, trong đó cảnh cáo 2 đảng viên, khiển trách 7 đảng viên, khai trừ ra khỏi Đảng 3 đảng viên.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Mạnh Hùng ghi nhận những nỗ lực, phấn đấu của cấp ủy đảng và UBKT các cấp trong thành phố đã thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong thời gian qua. Qua đó đã kịp thời phát hiện, ngăn ngừa và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm điều lệ đảng, giúp tổ chức đảng, đảng viên khắc phục những hạn chế, thiếu sót, từ đó góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh.

Bí thư Thành ủy Tây Ninh cũng yêu cầu cấp ủy đảng và UBKT các cấp cần phải làm tốt hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong đảng để phục vụ tốt cho công tác chuẩn bị Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 -2025, đảm bảo tính khách quan, công bằng, nghiêm minh.

Nhật Quang