Thời Sự - Chính trị   Cải cách hành chính

Thành phố Tây Ninh: Tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về cải cách hành chính, sáng tạo logo cải cách hành chính năm 2021 

Cập nhật ngày: 30/09/2021 - 21:41

BTNO - UBND Thành phố Tây Ninh vừa ban hành Kế hoạch số 150/KH-UBND ngày 29.9.2021 về việc Tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về cải cách hành chính, sáng tạo Biểu trưng (logo) cải cách hành chính thành phố Tây Ninh năm 2021.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC Thành phố Tây Ninh.

Cuộc thi diễn ra với hai nội dung: Thi tìm hiểu cải cách hành chính được tổ chức dưới hình thức trắc nghiệm trực tuyến. Người dự thi truy cập vào Cổng thông tin điện tử thành phố Tây Ninh, địa chỉ: http://thanhpho.tayninh.gov.vn để tham gia thi hoặc đường link được đăng tải trên Zalo, Facebook.

Người dự thi trả lời các câu hỏi liên quan đến công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. Xây dựng, rà soát văn bản quy phạm pháp luật; thi hành, phổ biến giáo dục pháp luật. Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, hoạt động của Bộ phận một cửa 2 cấp.

Sắp xếp, đổi mới tổ chức bộ máy trong các cơ quan nhà nước để đảm bảo vận hành đồng bộ, thông suốt, chất lượng và hiệu quả. Công tác tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước.

Quản lý và sử dụng tài sản công, tiết kiệm chi phí hành chính trong các cơ quan nhà nước, thực hiện tự chủ tài chính các đơn vị sự nghiệp công lập. Một số nội dung về cải cách thủ tục hành chính và thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Tây Ninh (http://dichvucong.tayninh.gov.vn); và Cổng dịch vụ công quốc gia (http://dichvucong.gov.vn).

Các nội dung hiện đại hóa hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử theo Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 17.3.2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025; triển khai Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 được ban hành tại Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 3.6.2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Về phần thi thiết kế logo cải cách hành chính thành phố Tây Ninh phải sáng tạo, có tính khái quát, tính thẩm mỹ cao, thể hiện được ý nghĩa, đặc trưng của thành phố Tây Ninh. Logo ấn tượng, đơn giản, dễ hiểu, dễ nhận biết, dễ ghi nhớ, thuận tiện cho việc tuyên truyền và bảo đảm sử dụng lâu dài. Tác giả gửi tác phẩm dự thi kèm theo bản thuyết minh ý tưởng thiết kế Logo. Logo không tranh chấp tác quyền.

Đối tượng dự thi là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp, UBND phường, xã và người dân trên địa bàn thành phố.

Đối với các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND Thành phố và UBND các phường, xã bắt buộc tham gia đầy đủ 2 nội dung cuộc thi.

Đối với người dân trên địa bàn Thành phố và các cơ quan trú đóng trên địa bàn Thành phố dự thi 1 trong 2 nội dung hoặc dự thi cả 2 nội dung (không mang tính bắt buộc). Theo kế hoạch, thời gian tổ chức cuộc thi từ tháng 10.2021-11.2021.

Nhật Quang