BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thành phố Tây Ninh: Tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 2 về bầu cử đại biểu HĐND Thành phố

Cập nhật ngày: 16/03/2016 - 06:01

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, UB.MTTQ Thành phố báo cáo kết quả giới thiệu những người ứng cử đại biểu HĐND Thành phố nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đó, tổng số đại biểu được các cơ quan, đơn vị, tổ chức giới thiệu ra ứng cử là 62 đại biểu, không có người tự ứng cử.

UB.MTTQ Thành phố cũng trình bày danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND Thành phố nhiệm kỳ 2016-2021 để các thành viên của UB.MTTQ Thành phố thảo luận. Kết quả, hội nghị thống nhất lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND Thành phố nhiệm kỳ 2016-2021 gồm 62 đại biểu, theo cơ cấu, thành phần gồm: Khối Đảng có 8 đại biểu; khối Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội có 12 đại biểu; khối quản lý Nhà nước có 21 đại biểu; khối phường, xã có 11 đại biểu; lực lượng vũ trang có 2 đại biểu; tôn giáo có 2 đại biểu; dân tộc có 3 đại biểu; các thành phần kinh tế có 3 đại biểu; về cơ cấu nữ có 30 đại biểu, tỷ lệ 48,39%; trẻ dưới 35 tuổi là 17 đại biểu, tỷ lệ 27,42%; ngoài Đảng có 6 đại biểu, tỷ lệ 9,68%.

Hội nghị cũng thông qua Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND Thành phố nhiệm kỳ 2016-2021, thời gian từ ngày 20.3 – 12.4.2016, để triển khai thực hiện sau hội nghị hiệp thương lần thứ 2.

Quế Hương