BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thành phố Tây Ninh tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2014

Cập nhật ngày: 04/03/2015 - 05:18

Trong những năm qua, công tác thi đua, khen thưởng ở Thành phố ngày càng đi vào nề nếp, ổn định, thật sự là đòn bẩy động viên, khuyến khích cán bộ công chức và nhân dân nỗ lực phấn đấu lao động học tập, góp phần hoàn thành nhiều chỉ tiêu kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương.

Các đơn vị ký kết giao ước thi đua năm 2015.

Năm 2014, Thành phố có 38 tập thể và 38 cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen; 239 tập thể và 431 cá nhân được Chủ tịch UBND thành phố tặng giấy khen vì có thành tích trong các phong trào thi đua.

Tại hội nghị, ông Trần Hữu Hậu- Chủ tịch UBND Thành phố phát biểu nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2015, đó là tiếp tục tuyên truyền, quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, về Luật thi đua- khen thưởng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước; thực hiện có hiệu quả năm trật tự và văn minh đô thị; tổ chức tốt hội nghị điển hình tiên tiến các cấp; kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị tổ chức tốt phong trào thi đua, theo dõi đề xuất khen thưởng kịp thời.

Tại hội nghị, với sự chứng kiến của lãnh đạo Hội đồng thi đua- khen thưởng tỉnh, thành phố, các cơ quan ban ngành, đoàn thể Thành phố và UBND phường, xã đã cùng ký kết giao ước thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2015.

Thừa uỷ nhiệm của Chủ tịch nước, ông Nguyễn Hữu Ngân- Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh đã trao Huân chương lao động hạng ba cho 4 cá nhân, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 5 tập thể và 4 cá nhân, bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 9 tập thể đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong phong trào thi đua năm 2014; tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc của UBND tỉnh cho 10 tập thể; UBND Thành phố tặng danh hiệu tập thể lao động tiên tiến cho 38 tập thể và danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở cho 78 cá nhân.

Phương Ngân