BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thành phố: Tìm giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện tốt Nghị định 60 và Nghị định 191

Cập nhật ngày: 24/12/2014 - 12:00

Đến dự có ông Nguyễn Xuân Hồng- Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Tây Ninh, ông Nguyễn Hồng Quang- Phó bí thư Thường trực Thành ủy thành phố Tây Ninh và lãnh đạo các ban, ngành đoàn thể Thành phố.

Ông Nguyễn Xuân Hồng- Chủ tịch LĐLĐ tỉnh phát biểu tại buổi hội thảo.

Theo báo cáo của LĐLĐ Thành phố, trong năm 2014 trên địa bàn Thành phố có 58 công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước, trong đó doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là 3, doanh nghiệp vốn đầu tư trong nước là 55; có 10 doanh nghiệp không đủ điều kiện tổ chức Hội nghị người lao động, 7 công đoàn cơ sở không đủ điều kiện hoạt động và đang củng cố.

Trong năm có 33/41 doanh nghiệp tổ chức Hội nghị người lao động và 15/41 doanh nghiệp tổ chức đối thoại định kỳ. Các doanh nghiệp nộp kinh phí công đoàn hơn 453 triệu đồng và hơn 199 triệu đồng đoàn phí công đoàn. Tuy nhiên, số doanh nghiệp còn chưa đóng kinh phí và đoàn phí vẫn còn cao, ước khoảng hơn 1,4 tỷ đồng.

Tại hội thảo, các đại biểu thảo luận đưa ra một số giải pháp để thực hiện tốt Nghị định số 60 và Nghị định số 191 trong thời gian tới, như: tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền đối với doanh nghiệp và người lao động; LĐLĐ Thành phố phối hợp Chi Cục thuế Thành phố xây dựng quy chế phối hợp thực hiện việc thu thuế lồng ghép thu phí công đoàn; cán bộ công đoàn phải thường xuyên tiếp xúc các doanh nghiệp để nắm tình hình, nếu doanh nghiệp chưa đóng đoàn phí thì nên có thông báo bằng văn bản…

Phương Ngân