BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thanh tra Chính phủ đối thoại với các hộ dân khiếu nại ở Tân Châu

Cập nhật ngày: 22/10/2014 - 09:39

Ông Nghiêm Sĩ Minh - Phó Cục trưởng Cục 3 Thanh tra Chính phủ đối thoại với các hộ dân.

Tại buổi đối thoại, đoàn công tác của Thanh tra Chính phủ đã nghe lần lượt các hộ dân trình bày nội dung khiếu nại mà họ đã gửi đến các cấp trong thời gian qua, liên quan đến vấn đề đòi lại đất đã bị thu hồi thuộc các nông, lâm trường được Nhà nước giao đất từ những năm 1978 đến 1993.

Những hộ dân này nhiều lần được Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh tiếp xúc, tuyên truyền, vận động cũng như đã xem xét trả lời bằng văn bản, nhưng đến nay vẫn còn một số hộ chưa đồng ý, tiếp tục làm đơn khiếu nại.

Sau khi nghe ý kiến của các hộ dân, đoàn công tác của Thanh tra Chính phủ đã trả lời một số ý kiến, đồng thời ghi nhận các ý kiến còn lại để chuyển đến cấp có thẩm quyền xem xét và sớm trả lời cho các hộ dân.

Công Điều