Thanh tra Chính phủ kiến nghị thu hơn 45 tỷ đồng

Cập nhật ngày: 31/08/2010 - 09:42

Thanh tra Chính phủ đã ban hành kết luận thanh tra dự án Khu công nghiệp xử lý rác thải Thành phố Hồ Chí Minh-Long An.

Trong tháng Tám, Thanh tra Chính phủ đã ban hành kết luận thanh tra dự án Khu công nghiệp xử lý rác thải Thành phố Hồ Chí Minh-Long An.

Qua thanh tra, các lực lượng đã phát hiện một số sai phạm, thiếu sót như sai phạm trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; ký kết các hợp đồng tư vấn trái quy định về quy chế đấu thầu; thiếu trách nhiệm trong kiểm tra, giám sát hồ sơ đền bù, đo đạc thực địa, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sai quy định...

Tổng sai phạm, thiếu sót phát hiện qua thanh tra là hơn 45.540 triệu đồng, kiến nghị thu hồi 45.540 triệu đồng; kiến nghị Thủ tướng xem xét việc chuyển cơ quan điều tra xử lý.

Thanh tra Chính phủ đang tiếp tục hoàn chỉnh 10 kết luận thanh tra; đang xây dựng báo cáo 5 cuộc; tiếp tục tiến hành 8 cuộc thanh tra; thành lập và triển khai mới hai cuộc thanh tra tại Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam và thanh tra việc chấp hành Luật Thanh tra, Luật Khiếu nại tố cáo và Luật phòng chống tham nhũng của Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang.

Thanh tra Chính phủ cũng tiếp tục phối hợp với Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiến hành kiểm tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng tại Uỷ ban Nhân dân tỉnh Long An, Vĩnh Long và Bộ Ngoại giao.

Ngành cũng đang tổng hợp xây dựng Dự thảo Báo cáo đánh giá tổng kết việc thực hiện các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập đối với người có chức vụ quyền hạn (đã có 89 bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương báo cáo).

Cũng trong tháng Tám, thanh tra các bộ, ngành, địa phương đã tiến hành 905 cuộc thanh tra, đã kết thúc 383 cuộc.

Lực lượng thanh tra chuyên ngành đã tiến hành thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước tại gần 9.460 tổ chức, cá nhân, phát hiện hơn 6.700 tổ chức, cá nhân có sai phạm; đã ban hành 5.900 quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Trong tháng Chín, bên cạnh việc kết luận những cuộc thanh tra đã kết thúc, ngành sẽ tiếp tục thực hiện các cuộc thanh tra đã triển khai đảm bảo đúng thời gian quy định; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện một số kết luận thanh tra đã có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Ngành tiếp tục triển khai thực hiện Đề án đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào chương trình giáo dục, đào tạo; kế hoạch của Chính phủ thực hiện Chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng đến năm 2020; kế hoạch của Chính phủ thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng; hoàn thiện chế độ báo cáo về công tác phòng chống tham nhũng; xây dựng kế hoạch điều tra chi phí không chính thức của doanh nghiệp, hộ gia đình khi giao dịch với cơ quan Nhà nước.

(Theo TTXVN/Vietnam+)