BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thành uỷ Tây Ninh: Toạ đàm chuyên đề Công tác tổ chức Đảng và đảng viên ở cơ sở

Cập nhật ngày: 29/03/2016 - 06:10

Đại biểu tham dự buổi tọa đàm.

Tham dự buổi tọa đàm có Phó Bí thư Thành ủy Thành Từ Dũ và trên 250 đại biểu là bí thư, phó bí thư của các Chi bộ, Đảng ủy trực thuộc Thành ủy, đảng ủy cơ sở, đảng ủy bộ phận khu phố và cán bộ làm công tác tổ chức Đảng ủy phường, xã.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã đóng góp trên 10 ý kiến và chia sẻ những kinh nghiệm quý báu xoay quanh 3 chuyên đề: Giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề quý ở các chi bộ trong Đảng bộ thành phố Tây Ninh; Giải pháp giảm tỷ lệ đảng viên là bộ đội xuất ngũ ra khỏi Đảng trong Đảng bộ thành phố và Giải pháptăng cường công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên là người dân tộc thiểu số trong Đảng bộ thành phố Tây Ninh.

Đây là những giải pháp mới của Thành ủy Tây Ninh trong việc nâng cao chất lượng của các cơ sở Đảng, nhằm thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ đảng viên ở Đảng bộ Thành phố trong tình hình mới.

HT