Thảo luận chế định tổ chức Quốc hội

Cập nhật ngày: 16/06/2014 - 05:54

Sau khi được tiếp thu, chỉnh lý theo các ý kiến thảo luận, góp ý tại tổ của các đại biểu, dự luật sẽ tiếp tục được thảo luận, làm rõ hơn các vấn đề lý luận và thực tiễn về những nội dung lớn. Trước hết là phạm vi điều chỉnh, việc pháp điển hóa một số nội quy, hoạt động chính trong Nội quy kỳ họp, các Quy chế của UBTVQH, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội.

Các đại biểu Quốc hội cũng tập trung xem xét vấn đề tổ chức, trong đó có vị trí, các vấn đề liên quan của các Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, chủ trương nâng cấp các Ban của UBTVQH thành các Ban của Quốc hội, một số chức danh của Quốc hội.

Đặc biệt, phiên thảo luận sẽ tập trung thảo luận Chương II của dự thảo về đại biểu Quốc hội - nội dung được coi là trung tâm của Luật với các chế định về số lượng đại biểu chuyên trách, cơ chế, điều kiện đảm bảo hoạt động cho đại biểu biểu Quốc hội.

Cũng trong ngày làm việc hôm nay, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) cũng được các đại biểu Quốc hội thảo luận.

Theo Báo điện tử Chính phủ