Thời Sự - Chính trị   Cải cách hành chính

Thay đổi hình thức nhận thông báo, mã xác thực (OTP) khi người dân giao dịch với cơ quan BHXH

Cập nhật ngày: 09/11/2021 - 17:53

BTNO - Mới đây, BHXH Tây Ninh có thông báo về việc Cổng dịch vụ công của BHXH Việt Nam, ứng dụng VssID- BHXH số thay đổi hình thức nhận thông báo, mã xác thực (OTP) khi người dân giao dịch điện tử với cơ quan BHXH.

Cụ thể, từ 8 giờ ngày 29.10.2021, các tin nhắn chuyển sang gửi qua e.mail. Tại e.mail, khi đơn vị/ người dân thực hiện giao dịch điện tử cá nhân với cơ quan BHXH sẽ nhận được: Thông báo mã xác thực (OTP); Thông báo tài khoản, mật khẩu khi cơ quan BHXH phê duyệt hồ sơ đăng ký tài khoản giao dịch điện tử; Thông báo nộp thành công đăng ký giao dịch điện tử và khi cơ quan BHXH giải quyết xong các loại hồ sơ.

Trường họp chưa có thông tin e.mail khi đăng ký giao dịch điện tử, đơn vị/ người dân cần bổ sung e.mail để nhận thông báo, mã xác thực (OTP) tại chức năng Thông tin tài khoản trên Cổng dịch vụ công của BHXH Việt Nam. (https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn).

Để kịp thời hỗ trợ, tư vấn giải đáp vướng mắc, khó khăn cũng như hướng dẫn các thủ tục, hồ sơ trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 21.9.2021 và Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg ngày 1.10.2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ BHTN, BHXH Tây Ninh cũng đã thông báo số điện thoại tiếp nhận hỗ trợ của các phòng nghiệp vụ liên quan, BHXH các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh để kịp thời hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động như sau:

STT

Đơn vị hỗ trợ

Số điện thoại

I

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH

 

1

Bộ phận Tiếp nhận và Trả Kết quả TTHC

0276.3827410

2

Phòng Chế độ BHXH

0276.3820719

3

Phòng Kế hoạch tài chính

0276.3781988

4

Phòng Cấp sổ thẻ

0276.3825211

5

Phòng Quản lý thu

0276.3820718

II

BẢO HIỂM XÃ HỘI CÁC HUYỆN, THỊ XÃ

 

1

BHXH huyện Gò Dầu

0276.3854029

2

BHXH huyện Tân Biên

0276.3874533

3

BHXH Thị xã Hoà Thành

02763.841730

4

BHXH Thị xã Trảng Bàng

02763.880795

5

BHXH huyện Tân Châu

0276.3875337

6

BHXH huyện Châu Thành

0276.3878.061

7

BHXH huyện Bến Cầu

02763.876381

Hy Uyên