Nhiều mô hình giúp đỡ đảng viên, người nghèo mang lại hiệu quả

65 tuổi, ông Phan Văn Sẩn vẫn tích cực tham gia công tác xã hội, suy nghĩ những mô hình hay để giúp đỡ mọi người.