Thời Sự - Chính trị   Cải cách hành chính

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thí điểm chuyển giao giải quyết thủ tục đất đai từ thành phố về tỉnh: 9 tháng năm 2023, 95,8% hồ sơ được trả kết quả đúng hẹn 

Cập nhật ngày: 12/11/2023 - 23:49

BTN - Qua khảo sát mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đến làm thủ tục về đất đai trên hệ thống máy tính bảng cho thấy đa số các ý kiến rất đồng tình, ủng hộ

Người dân lấy số thứ tự chờ làm thủ tục đất đai tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Theo báo cáo của Văn phòng UBND tỉnh, 9 tháng năm 2023, kết quả thí điểm chuyển giao lĩnh vực đất đai, môi trường thuộc bộ phận Một cửa thành phố Tây Ninh về thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh được đánh giá tốt.

Từ khi thực hiện thí điểm, hiệu quả thể hiện rõ, các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp hài lòng với thái độ phục vụ của đội ngũ công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ về đất đai, môi trường thực hiện thí điểm tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Theo thống kê từ phần mềm Một cửa điện tử của tỉnh từ ngày 1.1.2023 đến ngày 30.9.2023, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã tiếp nhận 22.838 hồ sơ liên quan đến lĩnh vực đất đai, môi trường của thành phố Tây Ninh; trả kết quả đúng hẹn 21.880 hồ sơ, đạt 95,8%.

Việc triển khai thực hiện “4 tại chỗ” (tiếp nhận, thẩm định, ký duyệt và trả kết quả) tại Trung tâm trong quy trình tiếp nhận hồ sơ giải quyết và trả kết quả đối với thủ tục đăng ký thế chấp và xoá đăng ký thế chấp; đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; cập nhật căn cước công dân trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được thực hiện đã góp phần cắt giảm chi phí, thời gian chờ đợi của các cá nhân, tổ chức.

Các thủ tục này được giải quyết nhanh chóng, kịp thời theo yêu cầu, tạo được niềm tin, sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của Trung tâm Phục vụ hành chính công. Trong 9 tháng năm 2023, Trung tâm đã tiếp nhận và giải quyết thực hiện “4 tại chỗ” cho cá nhân, tổ chức với gần 8.200 hồ sơ.

Đối với thực hiện quy trình liên thông trong giải quyết TTHC giữa ngành Thuế và ngành Tài nguyên và Môi trường trong khâu tính thuế, xác định nghĩa vụ tài chính, đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân không phải đi lại nhiều lần giữa hai cơ quan này, mà chỉ đến một địa điểm duy nhất là Trung tâm Phục vụ hành chính công để nộp hồ sơ, nhận thông báo thuế, nộp phí, lệ phí và nhận kết quả trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định.

Ngoài ra, tại Trung tâm đã triển khai thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công tỉnh xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai cho cá nhân, tổ chức. Trong 9 tháng năm 2023, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã trả kết quả trên 5.600 thông báo thuế, hướng dẫn khai báo thuế 610 hồ sơ, giải đáp về thu tiền sử dụng đất 144 trường hợp.

Phương Thuý