Thời Sự - Chính trị   Xây dựng Đảng

CHI BỘ CÔNG TY XĂNG DẦU TÂY NINH:

Thi đua là yêu nước 

Cập nhật ngày: 09/12/2019 - 09:56

BTN - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Công ty Xăng dầu Tây Ninh Ðặng Thị Kim Chung chia sẻ, cấp uỷ chi bộ xác định có thi đua mới có phong trào, có thi đua mới có kết quả tốt, từ đó quán triệt để đảng viên và quần chúng trong đơn vị xác định rõ mục tiêu phấn đấu và thực hiện theo lời dạy của Bác là “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”.

Bí thư Chi bộ, Giám đốc Công ty Xăng dầu Tây Ninh Đặng Thị Kim Chung

Nhiều năm qua, Chi bộ Công ty Xăng dầu Tây Ninh đạt trong sạch, vững mạnh. Năm 2018, Chi bộ được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Cấp uỷ chi bộ đã thể hiện vai trò lãnh đạo toàn diện hoạt động của đơn vị- nhất là trong các phong trào thi đua do Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và Ðảng uỷ khối Doanh nghiệp (nay là Ðảng uỷ khối Cơ quan và Doanh nghiệp) phát động. Chi uỷ đã cụ thể hoá kế hoạch hoạt động để từng cán bộ, đảng viên, người lao động trong đơn vị phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tham gia tích cực và hiệu quả nhất.

Bí thư Chi bộ, Giám đốc Công ty Xăng dầu Tây Ninh Ðặng Thị Kim Chung chia sẻ, cấp uỷ chi bộ xác định có thi đua mới có phong trào, có thi đua mới có kết quả tốt, từ đó quán triệt để đảng viên và quần chúng trong đơn vị xác định rõ mục tiêu phấn đấu và thực hiện theo lời dạy của Bác là “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”.

Ngay từ đầu năm, Chi uỷ đã xây dựng kế hoạch hoạt động, triển khai thực hiện tốt tất cả các nội dung đã đề ra, giao nhiệm vụ cho từng đảng viên phụ trách, phân công cấp uỷ viên giám sát từng việc, từng bộ phận. Trên cơ sở các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế bảo đảm có tăng trưởng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tập thể đảng viên và người lao động trong Công ty, chấp hành nghiêm các chế độ và quy định tài chính hiện hành, quản lý chặt chẽ nguồn vốn, tiết kiệm chi phí một cách hợp lý. Bên cạnh đó, chi bộ luôn quan tâm lãnh đạo các tổ chức đoàn thể trong Công ty hoạt động tốt, công đoàn viên tích cực tham gia các hoạt động do các đoàn thể và Công ty tổ chức.

Công ty Xăng dầu Tây Ninh hiện có 116 cửa hàng xăng dầu bán lẻ trực thuộc trú đóng trên 9 huyện, thành phố. Ngành nghề kinh doanh chủ lực của công ty là xăng dầu, các sản phẩm hoá dầu, gas, hàng hoá dịch vụ khác… phục vụ cho nền kinh tế quốc dân, bảo đảm an ninh năng lượng cho quốc phòng và nhu cầu sản xuất, tiêu dùng, sử dụng dịch vụ của người dân trên địa bàn tỉnh. 9 tháng năm 2019, sản lượng các mặt hàng kinh doanh của đơn vị đều vượt chỉ tiêu, tăng so cùng kỳ. Doanh thu tăng 9%, lợi nhuận tăng 135% và nộp ngân sách tăng 44% so cùng kỳ. 

Bí thư Chi bộ, Giám đốc Công ty Ðặng Thị Kim Chung cho biết thêm, hằng năm, Ban Giám đốc công ty phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn công ty tổ chức phát động phong trào thi đua ngay từ đầu năm. Ngoài ra, đơn vị tổ chức phát động nhiều phong trào, đợt thi đua hưởng ứng các phong trào thi đua của tỉnh và tập đoàn phát động, khơi dậy và phát huy tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và người lao động trong đơn vị.

Trong năm, đã tổ chức các đợt thi đua như: “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kế hoạch năm” trên cơ sở phấn đấu nâng cao năng suất, chất lượng, dịch vụ và hiệu quả sản xuất kinh doanh; “Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; “Chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí”; “Xây dựng cửa hàng xanh - sạch - đẹp, an toàn”; phong trào “Thi đua nước rút 3 tháng cuối năm”. Khuyến khích cán bộ, đảng viên, người lao động không ngừng học tập nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn để mang lại hiệu quả sản xuất, kinh doanh cao nhất. 

Cũng qua các phong trào thi đua xuất hiện nhiều gương đảng viên, công nhân viên tiêu biểu với những sáng kiến, cải tiến trong chuyên môn được ứng dụng vào thực tiễn mang lại hiệu quả cao. Kết quả có 5 cá nhân đạt Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 167 CBCNV đạt danh hiệu Lao động tiên tiến; 3 tập thể Lao động xuất sắc, 3 tập thể Lao động tiên tiến.

Chia sẻ kinh nghiệm trong việc khơi dậy tinh thần trách nhiệm của từng cá nhân trong đơn vị, Bí thư Chi bộ Ðặng Thị Kim Chung cho biết, Chi bộ chú trọng công tác tự phê bình và phê bình để mỗi cán bộ đảng viên rèn luyện bản thân, nêu gương để công nhân viên trong công ty noi theo. Bên cạnh đó, việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành nội dung thường xuyên trong sinh hoạt chi bộ.

Cụ thể, chuyên đề học tập năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã được quán triệt đến tất cả đảng viên và nhân viên công ty. Từ đó, từng đảng viên, công nhân viên đã nêu cao ý thức tự rèn luyện về đạo đức, lối sống, rèn luyện về ý thức trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, phục vụ nhân dân.

Ðảng viên luôn là người đi đầu trong mọi phong trào thi đua của đơn vị. “Thi đua sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và người lao động trong đơn vị một cách hiệu quả nhất”, Bí thư Chung khẳng định.

NGÔ MẪN