Thời Sự - Chính trị   Bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021–2026

Thị trấn Châu Thành: Tuyên truyền bầu cử Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 cho bà con giáo dân 

Cập nhật ngày: 05/04/2021 - 16:59

BTNO - Ngày 3.4, tiểu ban tuyên truyền bầu cử Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thị trấn Châu Thành tổ chức tuyên truyền cho bà con giáo dân khu phố 1 và khu phố 2, Thị trấn.

Toàn cảnh buổi truyên truyền

Nội dung tuyên truyền về đường lối, chủ trương, quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước ta về cuộc bầu cử lần này; mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; vị trí, vai trò của đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND. Một số quy định của pháp luật Viêt Nam về cử tri, trong đó nêu rõ cử tri có quyền bầu cử, những người nào không được ghi tên vào danh sách bầu cử và trường hợp nào bị xoá tên khỏi danh sách bầu cử.

Buổi tuyên truyền giúp bà con giáo dân thấy rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Nắm được những nội dung chủ yếu của luật bầu cử, tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, HĐND để bà con lựa chọn những người xứng đáng bầu làm đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp, đấu tranh chống những luận điệu xuyên tạc, âm mưu phá hoại cuộc bầu cử của các thế lực thù địch.

Hà Quang