Thị trấn Tân Châu đạt 18/30 tiêu chí thị trấn văn minh đô thỊ 

Cập nhật ngày: 12/06/2018 - 09:22

BTNO - Sau hơn 4 năm phát động xây dựng thị trấn Tân Châu đạt chuẩn văn minh đô thị, theo đánh giá của địa phương, đến nay thị trấn Tân Châu đã đạt được 18/30 tiêu chí “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” mà UBND tỉnh ban hành.

Với sự quan tâm đầu tư của cấp trên và sự nỗ lực của các cấp các ngành, thị trấn Tân Châu đã đẩy mạnh thực hiện các tiêu chí không cần nhiều vốn đầu tư, như các tiêu chí về đạt danh hiệu gia đình văn hóa, khu phố văn hóa, nhà ở dân cư, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa đô thị, về giáo dục đào tạo, khuyến học khuyến tài; văn hóa thể thao, việc phổ biến các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương…

Thi công đường giao thông nội thị giai đoạn 2.

Cụ thể, đến cuối năm 2017, có trên 89% hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa, trong đó có 76,46% hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa 3 năm liền; 89,15% hộ gia đình thực hiện tốt các quy định hiện hành về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và nếp sống văn minh đô thị; 100% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học đóng trên địa bàn đều đạt chuẩn văn minh; nhân dân tích cực hiến đất làm đường giao thông nội thị…

Ngoài ra, trong thời gian qua, với sự quan tâm đầu tư của cấp trên, kết cấu hạ tầng ở thị trấn Tân Châu ngày càng hoàn thiện. Hệ thống chiếu sáng, cây xanh đô thị, cống thoát nước, vệ sinh môi trường cũng được quan tâm đầu tư làm cho bộ mặt thị trấn ngày càng khởi sắc, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân. Địa phương cũng thường xuyên ra quân lập lại trật tự đô thị, nhắc nhở các trường hợp lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường để kinh doanh buôn bán.

Quá trình triển khai thực hiện thị trấn văn minh đô thị cũng gặp nhiều khó khăn như nguồn vốn đầu tư thực hiện các tiêu chí về giao thông, cơ sở hạ tầng đô thị hạn hẹp, chủ yếu phụ thuộc vào nguồn vốn cấp trên; việc quản lý và phát hiện vi phạm về lĩnh vực xây dựng còn hạn chế, các công trình thiết chế văn hóa, thể dục thể thao chưa đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí của nhân dân; việc duy trì giữ vững danh hiệu khu phố văn hóa chưa đạt, đến nay chỉ có 1/4 khu phố giữ vững được danh hiệu này…

Thời gian tới, bên cạnh việc chủ động khắc phục những hạn chế theo thẩm quyền và trách nhiệm của địa phương, thị trấn Tân Châu cũng đề nghị cấp trên quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ địa phương thực hiện các tiêu chí, tiêu chuẩn; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục sâu rộng trong các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị và cộng đồng dân cư với nhiều hình thức phong phú, đa dạng để cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn hiểu biết đầy đủ về chủ trương xây dựng thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị.

Công Điều

Từ khóa
dân cưxây dựng