BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thị xã: Chất lượng giám sát của MTTQ đối với hoạt động đại biểu dân cử còn hạn chế

Cập nhật ngày: 14/10/2011 - 11:33

(BTNO)- Sáng 14.10, UB.MTTQVN Thị xã tổ chức hội nghị chuyên đề nâng cao chất lượng giám sát hoạt động đại biểu dân cử. Ông Nguyễn Văn Tới – Phó Chủ tịch UBND Thị xã đã đến dự.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo kinh nghiệm của MTTQ  Thị xã trong thực hiện giám sát hoạt động của đại biểu HĐND Thị xã và các xã/phường với nội dung giám sát theo Luật tổ chức HĐND và UBND năm 2003 như: giám sát đại biểu HĐND gương mẫu chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chính sách, pháp luật và tham gia vào việc quản lý Nhà nước; giám sát đại biểu HĐND tham dự đầy đủ các kỳ họp, phiên họp của HĐND, tham gia thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND; giám sát hoạt động đại biểu HĐND liên hệ chặt chẽ với cử tri, tiếp công dân...

Đại biểu HĐND tỉnh và Thị xã trong buổi tiếp xúc cử tri

Tuy nhiên, công tác giám sát của MTTQ Thị xã đối với đại biểu HĐND còn nhiều hạn chế, chỉ chủ yếu thông qua hình thức tiếp xúc cử tri. Nguyên nhân là do cơ quan Mặt trận chưa chủ động đẩy mạnh thực hiện chức năng giám sát và phản biện xã hội, chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận chưa cao, nhận thức về vai trò giám sát của Mặt trận trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức chưa đầy đủ,…

Các đại biểu đóng góp nhiều ý kiến, trong đó nhấn mạnh đến sự phối hợp chặt chẽ giữa Mặt trận và HĐND các cấp, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng đối với công tác giám sát của Mặt trận nhằm nâng cao vai trò và hiệu quả giám sát của Mặt trận…

Quế Hương