BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thị xã: Đại hội đại biểu CLB hưu trí lần thứ I, nhiệm kỳ 2012-2017

Cập nhật ngày: 10/11/2012 - 05:32

(BTNO)- Sáng 9.11, Đại hội đại biểu Câu lạc bộ (CLB) hưu trí Thị xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2012-2017 đã chính thức khai mạc. Đến dự có ông Võ Đức Tú – Chủ tịch Câu lạc bộ hưu trí tỉnh Tây Ninh cùng lãnh đạo Thị xã, các ban, ngành Thị xã và 64 cán bộ hưu trí đại diện cho hơn 1.800 cán bộ hưu trí trong toàn Thị xã.

Ban chấp hành CLB hưu trí Thị xã nhiệm kỳ 2012-2017 ra mắt đại hội

Câu lạc bộ hưu trí Thị xã (trước đây là Ban liên lạc hưu trí Thị xã) được thành lập theo Quyết định số 1750/QĐ-UBND ngày 4.9.2012 của Chủ tịch UBND tỉnh với mục đích nhằm tập hợp, đoàn kết những người về hưu trên địa bàn Thị xã tham gia sinh hoạt, giao lưu, bồi dưỡng về tinh thần, rèn luyện sức khoẻ để sống vui, sống khoẻ, sống có ích cho gia đình và xã hội.

Tại đại hội, các đại biểu đã tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến và thông qua Điều lệ Câu lạc bộ hưu trí Thị xã và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2012-2017, trong đó tập trung vào các hoạt động: tiếp tục củng cố Câu lạc bộ ở cấp Thị xã và phường, xã; tích cực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần hội viên, tương trợ hội viên có hoàn cảnh khó khăn; vận động hội viên tham gia, đóng góp kinh nghiệm, trí tuệ vào sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương…

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Câu lạc bộ hưu trí Thị xã nhiệm kỳ 2012-2017 gồm 13 người; ông Nguyễn Văn Chon được bầu làm Chủ tịch Câu lạc bộ.

QUẾ HƯƠNG