BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thị xã: Đưa hoạt động lực lượng dự bị động viên đi vào nề nếp

Cập nhật ngày: 15/10/2010 - 11:04

(BTNO)-Chiều 15.10, UBND Thị xã đã tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện đề án Xây dựng lực lượng dự bị động viên, giai đoạn 2006-2010.

5 năm qua, cơ quan quân sự Thị xã và các xã, phường đã tích cực tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác triển khai, tuyên truyền Pháp lệnh dự bị động viên và Đề án xây dựng lực lượng dự bị động viên, góp phần nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo nên sức mạnh tổng hợp trong xây dựng lực lượng dự bị động viên.

Khen thưởng cho các cá nhân có thành tích đóng góp tích cực trong 5 năm thực hiện Đề án xây dựng lực lượng dự bị động viên ở Thị xã

Thị xã đã đưa 40 quân nhân và 28 chỉ huy trưởng quân sự phường, xã đi học sỹ quan dự bị; tổ chức đăng ký 100% quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương vào ngạch dự bị, quản lý quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật chặt chẽ về số lượng và chất lượng, đảm bảo nguồn động viên; sắp xếp biên chế quân nhân dự bị vào các đơn vị dự bị động viên đạt 99,07% chỉ tiêu được giao và thực hiện tốt công tác bổ nhiệm, thăng quân hàm cho lực lượng dự bị động viên; động viên huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng chiến đấu đạt hơn 98% quân số, đảm bảo nội dung, chương trình huấn luyện; đầu tư ngân sách đảm bảo quân trang, vũ khí trang bị cho nhiệm vụ huấn luyện; quan tâm chế độ chính sách đối với lực lượng dự bị động viên, xây tặng và sửa chữa 4 căn nhà cho quân nhân dự bị hoàn cảnh khó khăn và hỗ trợ các nguồn vốn vay 260 triệu đồng tạo điều kiện cho quân nhân dự bị làm ăn, ổn định cuộc sống; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên hàng năm… đưa hoạt động lực lượng dư bị động viên đi vào nề nếp và nâng cao chất lượng.

Dịp này, UBND Thị xã đã khen thưởng cho 6 tập thể và 11 cá nhân có  đóng góp tích cực trong 5 năm thực hiện Đề án xây dựng lực lượng dự bị động viên ở Thị xã.

QUẾ HƯƠNG