Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thị xã Hòa Thành: Thực hiện tốt công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho chức sắc, chức việc tôn giáo Cao Đài 

Cập nhật ngày: 25/09/2022 - 16:37

BTNO - Thị xã Hòa Thành có trung tâm thương mại Long Hoa, nơi giao lưu kinh tế, văn hóa, xã hội giữa địa phương với các huyện trong tỉnh. Là vùng đồng bào tôn giáo Cao Đài, có Tòa Thánh Cao Đài Tây Ninh, khoảng 90% hộ dân có đạo, gồm 12 họ đạo với 12 thánh thất, 12 đền thờ và 2 cung đạo: Trí Giác Cung, Trí Huệ Cung.

Đại tá Ngô Thành Đồng- Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh và lãnh đạo Báo, Truyền hình Quân khu 7 đến thăm, tặng hoa Hội thánh Cao Đài Tây Ninh nhân Đại lễ hội Yến Diêu Trì Cung.

Trong đó, chức sắc có khoảng 936 vị, chức việc có 2.264 vị, khoảng 120.446 tín đồ. Trong các ngày lễ, tết, lễ hội của tôn giáo thu hút số lượng đông du khách trong và ngoài nước đến tham quan.

Trong những năm qua, Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh thị xã Hòa Thành đặc biệt quan tâm bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho chức sắc, chức việc trong tôn giáo Cao Đài trên địa bàn, đây là vấn đề hết sức quan trọng nhằm trang bị, bổ sung những quan điểm, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân; quan điểm, chủ trương, chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước Việt Nam; phòng, chống âm mưu thủ đoạn lợi dụng tôn giáo để thực hiện “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; một số nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng, an ninh quốc gia, Luật Nghĩa vụ quân sự; …

Tính từ năm 2006 đến nay, Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh thị xã đã tổ chức 50 lớp, với 7.130 vị tham gia. Hiện nay hầu hết chức sắc, chức việc trong tôn giáo Cao Đài trên địa bàn thị xã đã được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh theo quy định.

Quá trình tổ chức thực hiện được sự phối hợp chặt chẽ của cơ quan thường trực Hội thánh tạo điều kiện thuận lợi về mọi mặt, tổ chức lớp học chặt chẽ. Thông qua điều hành của Hội thánh, chức sắc, chức việc tham gia đầy đủ và rất nghiêm túc, tạo sự đồng thuận trong tôn giáo với chủ trương này và thực hiện đi vào nền nếp.

Kết quả đạt được từ công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ, đảng viên nói chung, chức sắc, chức việc trong tôn giáo Cao Đài nói riêng mang lại hiệu quả thiết thực. Trước hết nâng cao nhận thức của cán bộ và nhân dân với công tác giáo dục quốc phòng và an ninh, xem đây là trách nhiệm của toàn xã hội, là nội dung quan trọng trong thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, quốc phòng - an ninh được củng cố, tăng cường sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Sau khi được tiếp thu kiến thức cơ bản về kiến thức quốc phòng và an ninh, chức sắc, chức việc thể hiện rõ trách nhiệm của mình đối với gia đình, người thân và bà con tín đồ, gương mẫu chấp hành và vận động mọi người chấp hành tốt quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, không để con em họ vi phạm pháp luật.

Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho chức việc trong tôn giáo Cao Đài.

Tích cực tham gia các phong trào do địa phương phát động như: Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, phong trào quần chúng bảo vệ xóm làng, chương trình mục tiêu “4 giảm” của UBND tỉnh, “xóa đói, giảm nghèo”, “đền ơn đáp nghĩa” … góp phần làm lành mạnh hóa các quan hệ xã hội; tạo tiền đề quan trọng phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa trong nhân dân, sống “tốt đời, đẹp đạo”.

Phát huy kết quả đạt được, trong những năm tiếp theo, Hội đồng giáo dục quốc phòng - an ninh thị xã Hòa Thành tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng theo phân cấp. Trong đó tổ chức các lớp bồi dưỡng cho chức sắc, chức việc Cao Đài, bảo đảm 100% chức sắc, chức việc Cao Đài trên địa bàn được tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh theo chương trình quy định.

Minh Tấn (Ban CHQS thị xã Hòa Thành)