Thị xã Hòa Thành: Tổng kết hoạt động HĐND năm 2019 

Cập nhật ngày: 13/03/2020 - 09:45

BTNO - Chiều 12.3, HĐND thị xã Hòa Thành tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Chủ tịch HĐND thị xã Nguyễn Văn Phong và các Phó Chủ tịch Dương Văn Lên, Huỳnh Công Luận đồng chủ trì hội nghị.

Theo đánh giá, năm 2019, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND thị xã Hòa Thành đã tập trung tổ chức tốt các hoạt động theo chương trình kế hoạch đề ra.

Thường trực HĐND các xã, phường thuộc thị xã Hoà Thành ký kết giao ước thi đua hoạt động năm 2020.

Trong năm 2019, Thường trực HĐND đã phối hợp tổ chức thành công 4 kỳ họp, trong đó có 3 kỳ họp bất thường, thông qua 14 nghị quyết quan trọng liên quan đến các chủ trương, kế hoạch, định hướng phát triển toàn diện của thị xã.

Công tác tổ chức giám sát của HĐND, Thường trực và các ban HĐND thị xã đạt chất lượng cao, tạo được sự chuyển biến rõ nét trong điều hành phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh. Trong năm, Thường trực và các ban HĐND thị xã thực hiện 11 cuộc giám sát chuyên đề và thường xuyên, qua đó đề xuất, kiến nghị các vấn đề hợp lý để giúp cho chính quyền triển khai thực hiện chủ trương, chính sách đạt hiệu quả cao, góp phần vào sự phát triển chung của thị xã.

Bên cạnh đó, hoạt động tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp luôn được quan tâm, các đại biểu thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong việc ghi nhận, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri chính xác, đúng thẩm quyền, kịp thời và hiệu quả…

Ngoài ra, công tác tiếp công dân được duy trì theo quy định; chuyển ngành chức năng xem xét, giải quyết đơn thư công dân theo thẩm quyền kịp thời, không để tồn đọng.

Dịp này, UBND thị xã Hòa Thành tặng giấy khen cho 7 tập thể, 15 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động HĐND năm 2019.

Cũng tại hội nghị, Thường trực HĐND các xã, phường đã tiến hành ký kết giao ước thi đua hoạt động năm 2020.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Phong- Chủ tịch HĐND thị xã Hòa Thành đề nghị thời gian tới, Thường trực HĐND các cấp cần tăng cường mối quan hệ phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Chú trọng nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND; quan tâm đổi mới, đảm bảo chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri,…

Võ Liêm