Thời Sự - Chính trị   Xây dựng Đảng

Thị xã Hòa Thành: Xử lý kỷ luật 15 đảng viên vi phạm 

Cập nhật ngày: 13/10/2021 - 09:36

BTNO - 9 tháng đầu năm 2021, Ban Thường vụ Thị ủy Hòa Thành lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức Đảng trực thuộc thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.

Quang cảnh hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 9 tháng năm 2021.

Thực hiện công tác giám sát thường xuyên đối với 178 tổ chức Đảng và 1.145 đảng viên, qua giám sát đã kịp thời cảnh báo, nhắc nhở 47 tổ chức Đảng và 105 đảng viên, chuyển sang kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 8 tổ chức và 18 đảng viên.

Trong 9 tháng xử lý kỷ luật 15 đảng viên. Trong đó, khiển trách 8, cảnh cáo 5, khai trừ 1, cách chức 1. Nội dung vi phạm về những điều đảng viên không được làm, thiếu trách nhiệm trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, sinh con thứ ba và bị phạt tù.

Ngoài ra, Ủy ban Kiểm tra Thị ủy ban hành quyết định đình chỉ sinh hoạt 3 đảng viên và tham mưu Ban Thường vụ Thị uỷ, đề nghị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ đình chỉ sinh hoạt 1 đảng viên, do các đảng viên sai phạm về hành vi tham ô tài sản, bị truy tố và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Võ Liêm