Thị xã: Họp phiên bất thường HĐND Thị xã

Cập nhật ngày: 28/08/2012 - 05:01

(BTNO)- Sáng 27.8, HĐND Thị xã khóa X, nhiệm kỳ 2011-2016 đã tổ chức kỳ họp bất thường nhằm bầu cử các chức danh chủ chốt của Thị xã.

Ông Võ Hùng Việt - Chủ tịch HĐND tỉnh, ông Nguyễn Thảo - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Phạm Văn Tân - Bí thư Thị ủy và 33/34 đại biểu HĐND Thị xã tham dự kỳ họp.

Ông Phạm Văn Tân- Bí thư thị ủy tặng hoa chúc mừng các lãnh đạo mới đắc cử.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND Thị xã đã được thông qua quy trình, thủ tục miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND Thị xã khóa X, nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Nguyễn Thanh Pha; miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND Thị xã khóa X đối với ông Nguyễn Hồng Quang; cho thôi làm nhiệm vụ uỷ viên UBND Thị xã đối với ông Phan Văn Chương, nguyên Trưởng Công an Thị xã do các đồng chí này chuyển công tác khác.

Kỳ họp cũng đã tiến hành bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch HĐND Thị xã, Chủ tịch UBND Thị xã, uỷ viên UBND Thị xã khóa X, nhiệm kỳ 2011-2016.

Kết quả, ông Nguyễn Hồng Quang trúng cử chức vụ Chủ tịch HĐND Thị xã với số phiếu 33/34 phiếu; ông Trần Hữu Hậu- Phó Bí thư Thị ủy đắc cử chức vụ Chủ tịch UBND Thị xã với số phiếu 32/34 phiếu; ông Nguyễn Hiệp Sơn, Trưởng Công an Thị xã đắc cử chức vụ uỷ viên UBND Thị xã khóa X, nhiệm kỳ 2011-2016 với số phiếu 33/34 phiếu.

Xuân Vũ