BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thị xã: Làm tốt công tác CCHC theo cơ chế một cửa

Cập nhật ngày: 22/03/2011 - 10:26

(BTNO)- Chiều 22.3.2011, HĐND – UBND Thị xã đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác tiếp nhận và trả kết quả của bộ phận một cửa Thị xã và các phường, xã năm 2010. Ông Nguyễn Hồng Quang – Chủ tịch UBND Thị xã đã đến dự.

Thực hiện Quyết định số 93/2007 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 2005 của UBND tỉnh về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, trong năm 2010 bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thị xã và 10 phường/xã đã làm tốt công tác cải cách hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, đảm bảo đúng quy định, trình tự và thủ tục, tạo sự nề nếp, ổn định trong các hoạt động khi người dân đến liên hệ giải quyết các thủ tục giấy tờ. Năm qua, bộ phận một cửa Thị xã đã tiếp nhận hơn 23.400 hồ sơ, giải quyết và trả kết quả hơn 23.000 hồ sơ và đơn giản hoá 260 thủ tục hành chính; bộ phận một cửa phường/xã tiếp nhận hơn 28.100 hồ sơ, giải quyết và trả kết quả đầy đủ các hồ sơ, đảm bảo không có hồ sơ tồn, đơn giản hoá 150 thủ tục hành chính, giải quyết đáng kể khối lượng công việc, đáp ứng các yêu cầu của tổ chức, cá nhân.

Ông Nguyễn Hồng Quang – Chủ tịch UBND Thị xã trao thưởng cho các tập thể.

Bên cạnh đó, Thị xã cũng đã ứng dụng công nghệ thông tin vào phục vụ quản lý thí điểm theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, bước đầu tạo thuận lợi trong việc theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ và kịp thời cập nhật các hồ sơ trể hẹn để thuận tiện trong việc xử lý. Đặc biệt, nhờ thực hiện quy trình kiểm tra hồ sơ theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 nên đã kéo giảm đáng kể số hồ sơ trễ hẹn, từ 91% năm 2009 giảm còn 30,74% năm 2010.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND Thị xã Nguyễn Hồng Quang đã biểu dương những thành tích mà bộ phận một cửa Thị xã và các xã/phường thực hiện được trong năm qua. Đồng thời, đề nghị các cán bộ, công chức cần nêu cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân; thể hiện đạo đức, quy tắc ứng xử đúng mực đối với nhân dân; thực hiện đúng các quy trình, thủ tục, công khai, minh bạch và đầy đủ; kiên quyết chống lại các đối tượng tiêu cực, nhất là không tiếp tay với các đối tượng “cò giấy tờ” khi đến liên hệ công tác, nhằm giữ gìn sự trật tự, kỹ cương tại cơ quan công quyền, tạo niềm tin vững chắc trong nhân dân.

Cơ chế một cửa, một cửa liên thông giúp người dân thuận tiện khi đến liên hệ giải quyết các thủ tục giấy tờ. Ảnh: Người dân đến nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Thị xã

Dịp này, UBND Thị xã đã khen thưởng cho 3 tập thể và 16 cá nhân có thành tích trong công tác cải cách hành chính năm 2010.

Huy Hoàng