BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thị xã: Lấy ý kiến về việc nâng cấp đơn vị hành chính từ xã lên phường

Cập nhật ngày: 08/02/2013 - 06:03

Toàn cảnh hội nghị.

(BTNO)- Vừa qua, UBND Thị xã đã có buổi họp với lãnh đạo các phòng, ban Thị xã, lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Ninh Thạnh và xã Ninh Sơn để góp ý cho phương án xin chủ trương của tỉnh thành lập 2 phường Ninh Thạnh và Ninh Sơn. Cuộc họp do Chủ tịch UBND Thị xã Trần Hữu Hậu chủ trì.

Đến dự có Giám đốc Sở Nội vụ Phan Văn Sử, Phó Bí thư thường trực Thị ủy Nguyễn Hồng Quang.

Phương án xin chủ trương thành lập 2 phường Ninh Thạnh và Ninh Sơn do đơn vị tư vấn là Trung tâm ứng dụng công nghệ Viễn Thám miền Nam thực hiện. Theo phương án này, căn cứ theo quy định tại Nghị định 62 ngày 26.7.2011 của Chính phủ về việc thành lập thành phố thuộc tỉnh, thị xã, quận, phường, thị trấn thì 2 xã Ninh Sơn và Ninh Thạnh cơ bản đạt các tiêu chuẩn để thành lập đơn vị hành chính cấp phường. Bên cạnh đó, việc thành lập 2 phường cộng với Thị xã được công nhận là đô thị loại III sẽ là một trong những yếu tố để Thị xã sớm trở thành thành phố trực thuộc tỉnh. Ngoài ra, cùng với sự phát triển chung của tỉnh, thị xã, việc thành lập 2 xã lên 2 phường là phù hợp với tiến trình phát triển chung của địa phương.

Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến cho phương án như về bố cục của phương án còn thiếu chặt chẽ, các số liệu ghi chưa chính xác, thống nhất. Các đại biểu cho rằng, trong thời gian tới, xã Ninh Thạnh sẽ là trung tâm hành chính của tỉnh, còn xã Ninh Sơn sẽ là trung tâm y tế, giáo dục, an ninh-quốc phòng của tỉnh nên trong phương án cần phải đề cập đến vai trò, vị trí quan trọng của 2 xã đối với sự phát triển chung của tỉnh và thị xã.

Căn cứ các ý kiến đóng góp, sau hội nghị này, đơn vị tư vấn sẽ chỉnh sửa cho phù hợp hơn với tình hình phát triển thực tế của địa phương; sau đó Thị xã tiếp tục lấy ý kiến, thông qua phương án lần cuối nhằm hoàn tất các thủ tục trình Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh trình Bộ Xây dựng cho phép xây dựng đề án thành lập 2 phường theo đúng quy trình được quy định.

 

Xuân Vũ