BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thị xã: Phường 3 nhận Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh

Cập nhật ngày: 27/03/2010 - 02:20

Ngày 25.3, Thị xã tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến 5 năm (2005-2009), đây là hội nghị được tỉnh chọn làm điểm.

Trong 5 năm qua, Thị xã phát động nhiều phong trào thi đua về kinh tế, văn hoá xã hội, an ninh quốc phòng. Tổng thu ngân sách thực hiện trong giai đoạn 2005- 2009 đạt 510,319 tỷ đồng, tương ứng 127,82% so giai đoạn 2001-2005; giá trị sản xuất thương mại, dịch vụ 3.320 tỷ đồng tăng 121,55% so với năm 2005, tăng bình quân hàng năm là 17,25%; giá trị sản xuất công nghiệp 2.290 tỷ đồng, tăng bình quân hàng năm 14,97%.

Thừa uỷ nhiệm của UBND tỉnh, PGĐ. Sở Nội vụ Nguyễn Hữu Ngân trao cờ thi đua xuất sắc cho đơn vị phường 3.

Trong lĩnh vực văn hoá xã hội đã có 26.005 hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hoá, 4.526 gương ông bà cha mẹ mẫu mực, 758 gương con cháu thảo hiền, 33/44 ấp, khu phố văn hoá… Hằng năm, hàng trăm tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc được các ngành, các cấp và Thủ tướng khen thưởng.

Tại Hội nghị, UBND tỉnh Tây Ninh tặng cờ thi đua xuất sắc cho đơn vị phường 3 và tặng bằng khen cho 7 tập thể, 9 cá nhân. UBND Thị xã tặng giấy khen cho 12 tập thể và 71 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua 5 năm (2005-2009).

PHƯƠNG NGÂN