BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thị xã: Quần chúng, nhân dân tích cực đóng góp ý kiến cho cán bộ, đảng viên và xây dựng địa phương

Cập nhật ngày: 11/05/2009 - 10:37

Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, trong tháng 3 vừa qua, các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Thị xã đã tổ chức 110 cuộc tiếp xúc lấy ý kiến nhân dân ở ấp, khu phố với 2.443 lượt người dự; 24 cuộc lấy ý kiến quần chúng ở cơ quan, đơn vị với 265 lượt người dự. Qua các buổi tiếp xúc, nhân dân ở các khu phố, ấp và quần chúng ở cơ quan đã có 466 lượt ý kiến đóng góp về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng, công tác xây dựng Đảng và chính quyền, kết quả thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” thời gian qua cũng như phương hướng sắp tới; nhất là góp ý về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ở cơ quan, đơn vị. Trong đó có 228 lượt ý kiến nêu bật những ưu điểm của đảng viên như: chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, lập trường tư tưởng vững vàng, tác phong đạo đức tốt, hoàn thành nhiệm vụ được giao, có tích cực trong thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Về chính quyền thì một số nơi có cải tiến, giảm thủ tục hành chính rườm rà tạo thuận lợi cho nhân dân đến liên hệ công việc.

Đặc biệt, theo đánh giá của Ban chỉ đạo cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” Thị uỷ thì: “Trong đợt này, chất lượng, hiệu quả của việc tiếp xúc, lấy ý kiến nhân dân, quần chúng được nâng lên; quần chúng và nhân dân phấn khởi, nhiệt tình đóng góp nhiều ý kiến, mạnh dạn nêu những tồn tại, khuyết điểm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và tình hình thực tế của địa phương”. Cụ thể đã có 162 lượt ý kiến đóng góp đề nghị: đảng viên cần nêu gương, đi đầu trong mọi hoạt động; đảng viên, cán bộ, công chức phải chấp hành nghiêm túc giờ giấc làm việc và phải hoà nhã lịch sự trong giao tiếp với nhân dân; cần kịp thời giải quyết các thủ tục hành chính nhanh, gọn tránh gây phiền hà, khó khăn cho nhân dân; và một số vấn đề bức xúc ở địa phương về ý thức vệ sinh môi trường thấp, tình trạng học sinh bỏ học còn nhiều, phải có biện pháp hỗ trợ hộ nghèo nâng cao đời sống,…

Qua đó, các tổ chức, cơ sở đảng và đảng viên, cán bộ, công chức được quần chúng, nhân dân đánh giá đã nghiêm túc tiếp thu ý kiến và đưa vào phương hướng khắc phục để ra sức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc và nhân dân, xứng đáng là người đầy tớ trung thành của nhân dân như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy.

L.B