BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thị xã sơ kết công tác CCHC: Tập trung tìm biện pháp giải quyết những khó khăn, vướng mắc

Cập nhật ngày: 20/07/2013 - 08:37

Toàn cảnh buổi làm việc

(BTNO) - Chiều 19.7, sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2013, Chủ tịch UBND Thị xã Trần Hữu Hậu nhận định, công tác cải cách hành chính ở Thị xã còn nhiều việc phải làm, còn nhiều yếu kém và khó khăn. Ông yêu cầu lãnh đạo các phòng, ban cũng như lãnh đạo các phường, xã cần chấn chỉnh từ việc nhỏ nhất; các phòng, ban cần phối hợp chặt chẽ để giải quyết những vấn đề liên quan trong công tác này.

Trong 6 tháng đầu năm 2013, chính quyền các cấp Thị xã tiếp nhận 22.664 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó hồ sơ thủ tục hành chính mới tiếp nhận là 22.014 bộ, nợ kỳ trước 650 bộ; đã giải quyết 21.837 bộ với 21.573 bộ trả đúng hạn, 264 bộ trả quá thời hạn; có 827 bộ hồ sơ đang giải quyết, có 821 bộ chưa đến hạn và 6 bộ quá hạn. Đáng chú ý là hai lĩnh vực Tư pháp và Tài nguyên - Môi trường có số lượng hồ sơ tiếp nhận nhiều nhất. Cụ thể, có 12.005 bộ hồ sơ trong lĩnh vực Tư pháp và 9.136 bộ trong lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường.

Tại Hội nghị, đại diện các phòng, ban cùng lãnh đạo 5 phường và 5 xã trên địa bàn Thị xã tập trung thảo luận, tìm biện pháp giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong cải cách hành chính 6 tháng qua, nhất là vấn đề giải quyết nghĩa vụ tài chính thuộc lĩnh vực đất đai; công tác kiểm tra cải cách hành chính; rà soát thủ tục hành chính; trách nhiệm của người đứng đầu; ý thức phục vụ người dân của cán bộ, chính quyền cơ sở.

Chủ tịch UBND Thị xã Trần Hữu Hậu cho rằng, điều kiện làm việc của cán bộ công nhân viên, cũng như trang thiết bị phục vụ cải cách hành chính hiện còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế, cần phải cải thiện, bổ sung từng bước. Điều này đòi hỏi mỗi cán bộ, công nhân viên cần phải nỗ lực hơn nữa để khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

DƯƠNG ĐÌNH