BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thị xã: Tăng cường xây dựng Đảng, đoàn thể trong các DNTN

Cập nhật ngày: 21/02/2012 - 11:55

Đảng bộ Thị xã Tây Ninh hiện có 54 tổ chức cơ sở Đảng, gồm 12 đảng bộ và 42 chi bộ cơ sở. Trong 12 đảng bộ cơ sở có 2 đảng bộ xã thành lập được 3 chi bộ trực thuộc trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. Đó là Đảng bộ xã Bình Minh có 2 chi bộ doanh nghiệp trực thuộc (Chi bộ Công ty TNHH Thực phẩm Hoa Lan, Chi bộ Công ty TNHH MTV Bimico) và Đảng bộ xã Ninh Sơn có 1 chi bộ doanh nghiệp trực thuộc (Chi bộ Quỹ TDND Ninh Sơn).

Sau hơn 10 năm thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 23.11.1996 của Bộ Chính trị (khoá VIII) về “Tăng cường công tác xây dựng Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần tư nhân (gọi tắt là DNTN) và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài”, các chi bộ doanh nghiệp trên địa bàn Thị xã xác định rõ và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; lãnh đạo doanh nghiệp phát triển, mở rộng sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm; chăm lo đời sống công nhân viên; thực hiện tốt nghĩa vụ của doanh nghiệp với pháp luật, làm tốt công tác chính trị, tư tưởng; chú trọng công tác tạo nguồn phát triển đảng viên. Trong 3 doanh nghiệp có chi bộ nêu trên, đều không để xảy ra đình công, bãi công. Hằng năm, 100% chi bộ ở các doanh nghiệp được đánh giá trong sạch vững mạnh, đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ từ 90% trở lên. Các chi bộ thực hiện tốt việc sinh hoạt thường lệ theo quy định. Công tác phát triển Đảng được các chi bộ quan tâm. Trên địa bàn Thị xã đã thành lập được 48 tổ chức công đoàn cơ sở trong 600 DNTN.

Quỹ tín dụng nhân dân Ninh Sơn, 1 trong 3 doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước ở Thị xã có tổ chức chi bộ Đảng

Tuy nhiên, việc thành lập chi bộ trong các doanh nghiệp ở Đảng bộ Thị xã còn thấp. Bên cạnh đó còn một số cấp uỷ Đảng ở cơ sở chưa làm tốt công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng. Sự phối hợp giữa các ban, ngành để vận động, tuyên truyền Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị đến các doanh nghiệp chưa thường xuyên và thiếu đồng bộ; chưa thành lập được tổ chức Đoàn Thanh niên trong các DNTN. Hoạt động của tổ chức Công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp còn hạn chế, chưa quy tụ, tập hợp đông đảo quần chúng tham gia. Hiện toàn Đảng bộ Thị xã có hơn 70 đảng viên làm việc trong các DNTN đóng trên địa bàn Thị xã, nhưng sinh hoạt Đảng tại địa phương cư trú, hoặc miễn sinh hoạt Đảng, cấp uỷ địa phương không quản lý được và khó vận động để thành lập chi bộ.

Từ thực trạng trên, Ban Thường vụ Thị uỷ xây dựng kế hoạch thực hiện từ nay đến năm 2015, với các chỉ tiêu: Năm 2012 thành lập chi bộ doanh nghiệp tư nhân ở Công ty TNHH Tân Hoà, trực thuộc Đảng bộ xã Tân Bình; phấn đấu đến năm 2015, thành lập được từ 80% -90% chi bộ ở các DNTN có điều kiện; năm 2012 tập hợp được từ 55% trở lên người lao động trong DNTN gia nhập Công đoàn và thành lập tổ chức Công đoàn ở 100% doanh nghiệp có từ 30 lao động trở lên; đến năm 2015, tập hợp được từ 70% trở lên người lao động trong các DNTN gia nhập Công đoàn và thành lập tổ chức Công đoàn ở 75% số doanh nghiệp từ 10 lao động trở lên và hoạt động ổn định. Hằng năm, phấn đấu trên 50% công đoàn cơ sở trong các DNTN đạt vững mạnh, trong đó có 10% vững mạnh xuất sắc. Phấn đấu đến năm 2015 thành lập chi đoàn Thanh niên ở 100% DNTN có tổ chức Đảng khi đủ điều kiện. Năm 2012 thí điểm thành lập tổ chức Hội Phụ nữ trong 1 DNTN và đến năm 2015 có 50% DNTN có tổ chức Hội Phụ nữ.

Để thực hiện được các chỉ tiêu trên, Ban Thường vụ Thị uỷ đã đề ra những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động, thuyết phục, tạo sự thống nhất về nhận thức của chủ doanh nghiệp và trong cán bộ, đảng viên về nhiệm vụ xây dựng, phát triển tổ chức Đảng, các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước theo tinh thần Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra của cấp uỷ Đảng; xây dựng và hoàn thiện mô hình tổ chức Đảng, các đoàn thể nhân dân, đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng đối với các đoàn thể trong doanh nghiệp tư nhân; tập trung củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các chi bộ trong DNTN, tích cực xây dựng, phát triển tổ chức Đảng và làm tốt công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên; củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động của các đoàn thể; chăm lo xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác Đảng, đoàn thể trong DNTN.

D.H

 

 


 
Liên kết hữu ích