BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thị xã: Tập huấn công tác phòng, chống tham nhũng

Cập nhật ngày: 05/10/2011 - 09:01

(BTNO)- Ngày 5.10, tại Hội trường UBND Thị xã Tây Ninh, Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (BCĐTW về PCTN) đã tập huấn công tác phòng chống tham nhũng cho hơn 200 cán bộ là lãnh đạo các ban Đảng thuộc Thị uỷ, UBND và các ban, ngành, xã, phường Thị xã Tây Ninh. Tham dự và trực tiếp triển khai nội dung tập huấn có ông Phan Bá, Vụ trưởng Vụ Công tác phía Nam của BCĐTW về PCTN; ông Đỗ Minh Tiển, Phó ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tỉnh Tây Ninh; ông Nguyễn Hồng Quang, Chủ tịch UBND và ông Nguyễn Văn Tới, Phó Chủ tịch UBND Thị xã Tây Ninh.

Ông Phan Bá, Vụ trưởng Vụ công tác phía Nam (Văn phòng BCĐTW về PCTN) triển khai nội dung tập huấn

Vụ trưởng Vụ công tác phía Nam Phan Bá đã trình bày về tình hình tham nhũng và công tác phòng chống. Ông nhấn mạnh: Tham nhũng tác động tiêu cực và gây ra nhiều hậu quả xấu cho xã hội như làm tăng khoảng cách giàu nghèo, làm biến dạng các hoạt động đúng đắn của bộ máy nhà nước, kìm hãm sự phát triển của đất nước, làm xói mòn và băng hoại đạo đức truyền thống của dân tộc, làm suy yếu và thậm chí đổ vỡ một hệ thống chính trị… Luật chống tham nhũng do Chủ tịch nước ban hành năm 2005, có hiệu lực từ ngày 1.6.2005 đã quy định cụ thể 12 hành vi tham nhũng và các biện pháp chống tham nhũng. Sau khi Luật chống tham nhũng ra đời, Chính phủ đã ban hành nhiều Nghị định, Quyết định, Chỉ thị để thi hành Luật. Hằng năm, Chính phủ, các ngành và các địa phương đều tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm công tác chống tham nhũng. Kết quả chống tham nhũng năm sau luôn cao hơn năm trước. Các cấp, các ngành đã đẩy mạnh công tác phòng ngừa tham nhũng bằng các biện pháp: chú trong giáo dục con người; thực hiện nguyên tắc công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan nhà nước; Phòng ngừa sự xung đột giữa lợi ích riêng và lợi ích chung; quy định về việc kê khai tài sản của công chức…Trong quá trình tổ chức chống tham nhũng, nước ta thường xuyên học tập, rút kinh nghiệm công tác phòng chống tham nhũng của nước ngoài.

Trong thời gian tới, công tác phòng chống tham nhũng phấn đấu đạt mục tiêu: ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng; loại bỏ dần cơ hội và điều kiện phát sinh tham nhũng, góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh, đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức liêm chính; củng cố lòng tin của nhân dân, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Võ Cường