Thị xã Tây Ninh được công nhận là đô thị loại III

Cập nhật ngày: 19/12/2012 - 06:04

Chủ tịch UBND Thị xã Trần Hũu Hậu trả lời phỏng vấn của báo chí

Tại kỳ họp thứ 7 HĐND Thị xã diễn ra trong hai ngày 13 và 14.12.2012, trong phần trả lời ý kiến cử tri về lĩnh vực phát triển đô thị, Chủ tịch UBND Thị xã Trần Hữu Hậu cho biết Đề án đề nghị công nhận thị xã Tây Ninh là đô thị loại III đã thực hiện xong. Sau khi được phúc tra, chấm điểm, ngày 5.12.2012 Đoàn công tác gồm đại diện UBND tỉnh, Sở Xây dựng và UBND Thị xã đã ra thủ đô Hà Nội báo cáo với Bộ Xây dựng. Ngày 12.12.2012, Bộ Xây dựng có quyết định công nhận thị xã Tây Ninh là đô thị loại III. Theo kế hoạch, tỉnh sẽ tổ chức lễ công bố vào ngày 22.12.2012 kết hợp với việc công bố Di tích Căn cứ Trung ương Cục miền Nam được công nhận Di tích quốc gia đặc biệt.

Việc thị xã Tây Ninh được công nhận đô thị loại III là cơ sở để đề nghị thành lập thành phố Tây Ninh. Hiện nay, UBND Thị xã đang lập thủ tục để phối hợp với Sở Nội vụ lập hồ sơ Đề án trình HĐND Thị xã, trình UBND tỉnh và HĐND tỉnh thông qua, sau đó UBND tỉnh đề nghị Bộ Nội vụ thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ công nhận Thị xã là thành phố trực thuộc tỉnh và các phường thuộc thành phố trước năm 2015.

Chủ tịch UBND Thị xã cũng cho biết, Chương trình phát triển đô thị giai đoạn 2012 – 2025, đã được UBND tỉnh Tây Ninh phê duyệt theo Quyết định số 1945/QĐ- UBND ngày 10.10.2012. Đây là cơ sở để UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho các sở, ban, ngành tỉnh tổ chức xây dựng cơ chế chính sách, trong đó có cơ chế chính sách đặc thù cho Thị xã; và cùng với UBND Thị xã huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị đồng bộ, bền vững, đạt các chỉ tiêu còn lại của đô thị loại III. Xác định phân khúc, phân kỳ đầu tư theo lộ trình xây dựng Thị xã thành thành phố trực thuộc tỉnh và thành lập các phường Ninh Sơn, Ninh Thạnh vào trước năm 2015; tiến đến xây dựng thành phố Tây Ninh đạt đô thị loại II trước năm 2025.

Đối với Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị xã Tây Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050, tỷ lệ 1/10.000; Thị xã đã tổ chức công khai lấy ý kiến nhân dân và đã thông qua HĐND tỉnh, hiện đang hoàn chỉnh hồ sơ xin ý kiến Bộ Xây dựng để UBND tỉnh phê duyệt trong năm 2012. Các bước tiếp theo của việc thực hiện Đồ án này là điều chỉnh các quy hoạch chi tiết, lập quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2.000, kết hợp rà soát điều chỉnh quy hoạch bất hợp lý không khả thi của quy hoạch chi tiết.

Trả lời chất vấn của Đại biểu HĐND Thị xã về việc hiện nay trên địa bàn thị xã Tây Ninh có bao nhiêu quy hoạch? Bao nhiêu quy hoạch còn hiệu lực? Bao nhiêu quy hoạch hết hiệu lực? Chủ tịch UBND Thị xã Trần Hữu Hậu cho biết, các quy hoạch xây dựng đã lập gồm có: Quy hoạch chung xây dựng đô thị năm 2001. Quy hoạch chi tiết các khu dân cư, gồm 11 quy hoạch là: Phường 1 và phường 2, phường 4; Bắc Hiệp Ninh; Ninh Sơn - Ninh Thạnh; Khu dân cư số 1, phường 3; Khu dân cư số 2, phường 3; Quy hoạch chi tiết trục đường 30.4; Quy hoạch chi tiết trục đường CMT8; Quy hoạch chi tiết Khu dân cư khu phố 1 và 2, phường 2; Quy hoạch chi tiết Khu Dịch vụ - Thương mại phường 4; Khu trại heo Thái Hoà phường 1. Quy hoạch chi tiết 7 UBND phường, xã gồm: UBND phường 1, UBND phường 4, UBND phường Hiệp Ninh, UBND xã Bình Minh, UBND xã Ninh Thạnh, UBND xã Tân Bình, UBND xã Ninh Sơn. Quy hoạch xây dựng các xã nông thôn mới: gồm 3 xã điểm Ninh Thạnh, Bình Minh và Thạnh Tân. Quy hoạch 3 cụm công nghiệp là: Bình Minh, Tân Bình và Thạnh Tân.  

Quy hoạch đang lập gồm có: Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Thị xã đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050 tỷ lệ 1/10.000. Chương trình phát triển đô thị Thị xã giai đoạn 2012 - 2025: Đề án đề nghị công nhận thị xã Tây Ninh là đô thị loại III. Quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới hai xã Ninh Sơn, Tân Bình. Tất cả các Quy hoạch trên đều còn hiệu lực, trừ Quy hoạch Cụm công nghiệp Bình Minh đã xoá. Sau khi quy hoạch chung và các quy hoạch chi tiết được điều chỉnh (trong năm 2013) sẽ công bố và ban hành để thay thế, điều chỉnh các quy hoạch xây dựng đô thị hiện có.

Trả lời câu hỏi: Các quy hoạch xây dựng Thị xã trước đây trái với Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Thị xã có được công bố huỷ bỏ không? Chủ tịch UBND Thị xã cho biết: Sau khi Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Thị xã được duyệt, UBND Thị xã sẽ tiến hành lập các Quy hoạch phân khu, điều chỉnh quy hoạch chi tiết hiện có. Khi đó sẽ rà soát và điều chỉnh những quy hoạch bất hợp lý, không khả thi. Trong thời điểm này, các quy hoạch hiện có vẫn còn giá trị pháp lý để thực hiện.

* HOÀ THÀNH: Trong hai ngày 18 và 19.12.2012, HĐND huyện Hoà Thành tiến hành kỳ họp thứ 5. Theo báo cáo của UBND huyện Hoà Thành trình kỳ họp kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện năm 2012 có nhiều tiến bộ đáng kể. Tổng giá trị sản xuất (giá hiện hành) là 4.770,699 tỷ đồng, so cùng kỳ tăng 23,57%; tổng giá trị sản xuất (giá cố định 94) là 2.757,630 tỷ đồng, so cùng kỳ tăng 17,90% (Nghị quyết: 17,50 – 18%). Trong các chỉ tiêu về xã hội và môi trường, năm qua đã tạo việc làm mới cho 4.037 lao động (Nghị quyết: 3.800 lao động); vận động Quỹ “Vì người nghèo, đền ơn đáp nghĩa” được 2,301 tỷ đồng; giảm tỷ lệ hộ nghèo 2,21%; giữ vững danh hiệu văn hoá thị trấn Hoà Thành, xã Long Thành Bắc, Long Thành Trung, công nhận thêm 2 xã đạt chuẩn văn hoá là Trường Hoà và Trường Tây; 100% ấp, khu phố đạt chuẩn văn hoá; 97,92% trường học đạt danh hiệu đơn vị văn hoá; 97,02% hộ gia đình văn hoá; 100% cơ sở tín ngưỡng tôn giáo văn minh…

Đại biểu HĐND huyện Hoà Thành thảo luận tại kỳ họp.

Kỳ họp đã tập trung thảo luận phân tích kết quả thực hiện năm 2012 để đề ra phương hướng phát triển năm 2013 phù hợp khả năng của địa phương và yêu cầu phát triển mới.

* TÂN CHÂU: Theo báo cáo của UBND huyện Tân Châu tại kỳ họp thứ 5 - HĐND huyện ngày 18.12.2012 cho biết. Tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế ước đạt 6.519,37 tỷ đồng, đạt 102,51% KH, tăng 15,28% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất các ngành nông - lâm - thuỷ sản đạt 101,84% KH, tăng 6,81% so với cùng kỳ.

Ông Võ Đức Trong - Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Châu báo cáo kết quả phát triển kinh tế xã hội năm 2012 và kế hoạch xây dựng phát triển năm 2013.

Về đầu tư xây dựng cơ bản, Tân Châu đã xây dựng được 68 công trình với tổng kinh phí đầu tư 86,473 tỷ đồng. Quan tâm thực hiện đảm bảo an sinh xã hội, đã vận động xây tặng được 93 căn nhà đại đoàn kết cho người nghèo, 12 căn nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách. Đào tạo và giới thiệu việc làm mới cho 3.341 lao động nông thôn, đạt 238,6% kế hoạch.

Hiện nay, phong trào thi đua “chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM)” đang phát triển mạnh và hiệu quả. Trong năm, tổng nguồn vốn đầu tư thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn huyện hơn 83,7 tỷ đồng. Đã xây dựng mới 5 trạm y tế đạt chuẩn quốc gia; 3 trường THCS đạt chuẩn quốc gia; kiên cố hoá 19 trường học; bê tông hoá 1 tuyến kênh dài 4,9 km; nạo vét 3 tuyến kênh mương dài 3,12 km, tu sửa nâng cấp 10 tuyến đường giao thông dài 51,9 km; bê tông xi măng 14 tuyến đường ở các khu dân cư với tổng chiều dài 10,77 km; trải nhựa 3 tuyến đường giao thông dài 7,68 km.

* HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU: Kỳ họp thứ 5 - HĐND huyện Dương Minh Châu diễn ra trong 2 ngày 13 và 14.12.2012. UBND huyện cho biết, năm 2013 tổng giá trị sản xuất tăng 14,48% so cùng kỳ (CK). Tổng giá trị sản xuất nông - lâm - thuỷ sản đạt 3.110 tỷ đồng, tăng 13,25% so CK. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 180%, tăng 109,11% so CK. Giá trị thương mại, dịch vụ đạt 115,4% KH, tăng 35,88% CK. Một số dự án triển khai đạt hiệu quả thiết thực như: Khu công nghiệp Chà Là, Mỏ đá Lộc Ninh, Công ty may mặc Minh Châu… giải quyết cho hơn 11.000 lao động, có hơn 4.300 lao động mới.

 Đặc biệt, đáng chú ý là kết quả xây dựng nông thôn mới ở 3 xã điểm đạt rất khá, gồm Bến Củi đạt 15/19 tiêu chí; Phước Ninh đạt 9/19 tiêu chí; Chà Là đạt 8/19 tiêu chí. Về an sinh xã hội, bằng nhiều hình thức giúp đỡ, hỗ trợ của Nhà nước, cộng đồng và sự nỗ lực tự vươn lên của người dân, có 604 hộ thoát nghèo, kéo giảm số hộ nghèo toàn huyện xuống còn 878 hộ, chiếm 3,18%. Huyện cũng đã vận động xây tặng 65 căn nhà ĐĐK, trị giá 1,9 tỷ đồng; 16 căn nhà tình nghĩa, trị giá 1,1 tỷ đồng.

Kinh tế phát triển ổn định, an sinh xã hội được đảm bảo, an ninh chính trị, trật tự an toàn được giữ vững, không xảy ra vụ việc nghiêm trọng. Các phong trào thi đua được phát động rộng rãi, thu hút toàn thể cán bộ, đảng viên và đông đảo quần chúng nhân dân tham gia. Năm 2012 nhiều ban, ngành, đoàn thể huyện Dương Minh Châu phấn đấu giữ vững là đơn vị lá cờ đầu của toàn tỉnh như Khối Dân vận, Mặt trận Tổ quốc, Hội Nông dân, Huyện đoàn, Ban Tuyên giáo…

D.N- DUY ĐỨC - CÔNG HUÂN - KHẮC LUÂN


Liên kết hữu ích