BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thị xã: Thành lập thêm 6 ấp mới ở hai xã Ninh Thạnh và Ninh Sơn

Cập nhật ngày: 10/04/2012 - 05:10

(BTNO)- Nhằm thực hiện công tác quy hoạch chung Thị xã Tây Ninh từ nay đến năm 2020, Thị xã sẽ thành lập thêm 6 ấp mới ở 2 xã Ninh Sơn và Ninh Thạnh. Quyết định này được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt vào ngày 28.3.2012.

Một khu dân cư ở xã Ninh Sơn

Theo đó, ở xã Ninh Sơn sẽ thành lập thêm 4 ấp mới là: ấp Ninh Thành (diện tích 175,0103ha) và ấp Ninh Bình (diện tích 659,6955ha) được tách ra từ ấp Ninh Trung, thành lập ấp Ninh An (diện tích 76,4573ha) được tách ra từ ấp Ninh Thọ và thành lập ấp Ninh Phú (diện tích 1.111,2381ha) được tách ra từ ấp Ninh Tân. Ở xã Ninh Thạnh sẽ thành lập thêm 2 ấp mới là: ấp Ninh Phúc (diện tích 530ha) trên cơ sở tách, ghép 2 ấp Ninh Hoà và Ninh Lợi, và thành lập ấp Ninh Nghĩa (diện tích 700,2ha) được tách ra từ ấp Ninh Lợi.

Tổng diện tích các ấp mới được thành lập là 3.252,6012ha với 2.449 hộ dân và 10.220 nhân khẩu. Trong đó, ấp có diện tích lớn nhất là ấp Ninh Phú và nhỏ nhất là ấp Ninh Thành. Ấp có số hộ dân nhiều nhất là ấp Ninh An với 609 hộ và ít nhất là ấp Ninh Nghĩa với 104 hộ dân. Ấp có số nhân khẩu nhiều nhất là Ninh Phúc với 2.729 nhân khẩu và ít nhất là Ninh Bình với 553 nhân khẩu.

 Như vậy, sau khi thành lập thêm 6 ấp mới, trên địa bàn thị xã Tây Ninh sẽ có 28 ấp và 22 khu phố.

Huy Hoàng