Thị xã: Tiếp xúc đại biểu tôn giáo, dân tộc

Cập nhật ngày: 22/11/2012 - 10:58

(BTNO)- Vừa qua, UBND Thị xã đã tổ chức tiếp xúc các đại biểu cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo và dân tộc trên địa bàn. Ông Trần Hữu Hậu- Chủ tịch UBND Thị xã, ông Nguyễn Văn Bảo- Trưởng Ban Dân vận Thị ủy đã đến dự.

Các đại biểu tôn giáo, dân tộc ở Thị xã dự hội nghị

Tại buổi tiếp xúc, các đại biểu được nghe báo cáo về công tác tôn giáo và dân tộc ở Thị xã năm 2012. Trong năm, tình hình hoạt động các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo ổn định, thực hiện tốt các quy định pháp luật; tổ chức nhiều hoạt động từ thiện – nhân đạo, chăm lo đời sống cho tín đồ và người nghèo ở địa phương.

Năm 2012, Thị xã tiếp tục thực hiện tốt các chế độ, chính sách ưu đãi dành cho đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần cải thiện đời sống của đồng bào, hiện số hộ nghèo chỉ còn 62 hộ; thường xuyên trao tặng học bổng cho 336 học sinh là con em đồng bào dân tộc đến trường; tổ chức khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho đồng bào. Bên cạnh đó, trong cộng đồng người dân tộc ở Thị xã đã có những chức sắc, chức việc, già làng có uy tín như: ông Chàm Sá, dân tộc Chăm- Trưởng ban đại diện Hồi giáo Islam; ông Lương Huệ Linh, dân tộc Hoa- đại diện Ban cúng tế Thiên Hậu Miếu; ông Cao Văn Khuôn- Già làng dân tộc Khmer ở ấp Thạnh Đông, xã Thạnh Tân,… tích cực trong công tác xã hội, chấp hành tốt chủ trương của Đảng và pháp luật Nhà nước, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, góp phần vào sự phát triển chung của địa phương.

Tại buổi tiếp xúc, các đại biểu cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo và dân tộc phát biểu ý kiến, đóng góp cho hoạt động năm 2013 như: tăng cường phối hợp tuyên truyền, vận động tín đồ tôn giáo giữ gìn vệ sinh môi trường; giải quyết tốt mâu thuẫn nội bộ các tôn giáo, chung tay xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tiếp tục tăng cường, củng cố hoạt động của các tín ngưỡng, tôn giáo và dân tộc trong thời gian tới, tạo sự đoàn kết, thống nhất dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

QUẾ HƯƠNG