BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thị xã: Tiếp tục triển khai lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

Cập nhật ngày: 03/04/2013 - 05:51

Ông Tạ Văn Hải- Phó Chủ tịch HĐND Thị xã phát biểu tại hội nghị

(BTNO)- Ngày 2.4, HĐND Thị xã triển khai việc tiếp tục tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 cho lãnh đạo UBND, UB.MTTQVN Thị xã, các cơ quan tham mưu, giúp việc cho Thị ủy, lãnh đạo các phòng, ban, đoàn thể Thị xã và lãnh đạo các phường, xã.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe triển khai những nội dung tóm tắt của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, thuyết minh những nội dung của Dự thảo có sửa đổi, bổ sung; hướng dẫn cách thức tổ chức thực hiện lấy ý kiến đến từng hộ dân, cán bộ, công chức, người lao động ở các cơ quan, đơn vị bằng phiếu xin ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992...

Sau hội nghị này, các xã, phường và các cơ quan, đơn vị của Thị xã sẽ gửi bảng so sánh giữa Hiến pháp năm 1992 với Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 kèm theo bảng thuyết minh và Phiếu xin ý kiến đến từng hộ dân ở địa phương, cán bộ, công chức, người lao động ở cơ quan, đơn vị để lấy ý kiến đóng góp.

Quế Hương