BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thị xã: Tiếp xúc định kỳ các tôn giáo, dân tộc

Cập nhật ngày: 15/04/2010 - 05:48

UBND Thị xã vừa tổ chức tiếp xúc định kỳ tôn giáo, dân tộc năm 2010. Đến dự có gần 90 đại biểu đại diện các tôn giáo, dân tộc trên địa bàn Thị xã.

Trong năm qua, đồng bào các dân tộc tôn giáo ở Thị xã luôn được sự quan tâm hướng dẫn và tạo điều kiện của Đảng và Nhà nước tuân thủ chấp hành tốt các quy định của địa phương về tổ chức các lễ nghi và được hỗ trợ về nhà ở, đất ở, đất sản xuất đối với đồng bào dân tộc thiểu số nghèo có hoàn cảnh khó khăn theo Chương trình 134 của Chính phủ. Các tôn giáo, dân tộc tích cực hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ trọng đại của đất nước, hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, phong trào vì người nghèo, chương trình mục tiêu 4 giảm…

Kết quả thực hiện cuộc vận động “xây dựng cơ sở tín ngưỡng tôn giáo văn minh”, năm qua có 52 cơ sở đăng ký đạt 100%, qua bình xét thẩm định có 48 cơ sở được công nhận cơ sở tín ngưỡng tôn giáo văn minh đạt 92,30%. Về cuộc vận động phát huy tốt giá trị đạo đức tôn giáo năm 2009 toàn thị có 44/44 cơ sở đăng ký, qua bình xét có 40/44 cơ sở tôn giáo đạt thành tích từ khá trở lên, tỷ lệ đạt 90%.

Phương Ngân