BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thị xã Trảng Bàng: Chi bồi thường giải phóng mặt bằng tại xã Hưng Thuận 

Cập nhật ngày: 08/10/2022 - 11:53

BTNO - Sáng 6.10, Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Trảng Bàng tổ chức chi trả tiền bồi thường hỗ trợ để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đường liên tuyến kết nối vùng N8 - 787B - 789 (Dự án thành phần 3 - tuyến đường ĐT.789) cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng trên địa bàn xã Hưng Thuận năm 2022.

Có 116 tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được bồi thường, hỗ trợ khoảng 28 tỷ đồng. Công tác chi trả được tổ chức khoa học, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tất cả các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được tư vấn, hướng dẫn thực hiện các thủ tục nhận tiền bồi thường, hỗ trợ để giải phóng mặt bằng theo đúng quy định của pháp luật.

Toàn xã Hưng Thuận có 491 tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng bởi dự án. Trong đó, 12 tổ chức và 479 hộ gia đình, cá nhân. Tổng số tiền chi trả, hỗ trợ để thực hiện dự án hơn 118 tỷ đồng.

Quốc Huy