Thời Sự - Chính trị   Thời Sự - Chính trị

Thị xã Trảng Bàng có 11 đơn vị bầu cử 

Cập nhật ngày: 06/03/2021 - 23:07

BTNO - Thị xã Trảng Bàng được bầu 35 đại biểu HĐND thị xã nhiệm kỳ 2021-2026, với 11 đơn vị bầu cử.

Ông Trần Anh Minh Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thị xã Trảng Bàng phát biểu tại phiên họp.

Mới đây, Ủy ban bầu cử thị xã Trảng Bàng họp phiên thứ ba để rà soát tình hình triển khai công tác bầu cử trên địa bàn. Chủ tịch UBND thị xã Trần Anh Minh Chủ trì hội nghị.

Tại phiên họp, Ủy ban Bầu cử Thị xã đã công bố đơn vị bầu cử, danh sách đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử. Thông qua quyết định thành lập các ban bầu cử ở mỗi đơn vị bầu cử.

Theo đó, Thị xã được bầu 35 đại biểu HĐND thị xã nhiệm kỳ 2021-2026 tại 11 đơn vị bầu cử.

Ông Trần Anh Minh yêu cầu thành viên Ủy ban bầu cử tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và giám sát chặt chẽ các công việc liên quan đến ngày bầu cử, làm việc trên tinh thần trách nhiệm, khẩn trương, nghiêm túc, có hiệu quả, đảm bảo tuyệt đối công tác phòng chống dịch Covid- 19, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước và trong ngày bầu cử.

Hiểu Sinh