BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thị xã: Triển khai học tập chuyên đề Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Cập nhật ngày: 20/07/2012 - 05:39

(BTNO)- Vừa qua, Thị uỷ Tây Ninh tổ chức tập huấn, triển khai học tập chuyên đề tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012 cho 220 cán bộ chủ chốt ở Thị xã.

Ông Nguyễn Thanh Pha- Phó Bí thư Thị uỷ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe giới thiệu chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, làm người công bộc tận tuỵ, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị; nghe giới thiệu những nội dung chính của tác phẩm “Đường kách mệnh” của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngoài ra, các đại biểu còn được nghe triển khai Quy định số 101 ngày 7.6.2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Sau khi được tập huấn, triển khai, từng cá nhân sẽ tiếp tục nghiên cứu chuyên đề gắn với việc liên hệ với bản thân, tự rút ra bài học thiết thực cho mình và đề ra kế hoạch thực hiện theo Bác bằng những việc làm thiết thực, trong đó đề cao tính nêu gương của cán bộ chủ chốt các cấp gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI.

XUÂN VŨ