Thiền sư và cô lái đò...!!!

Cập nhật ngày: 08/10/2014 - 09:04

Cô lái đò đòi tiền “gấp đôi”.

Thiền sư ngạc nhiên hỏi vì sao?

Cô lái mỉm cười: - Vì Thầy nhìn em…

Thiền sư nín lặng trả tiền và bước lên bờ.

Một hôm Thiền sư lại qua sông. Lần này cô lái đòi tiền “gấp ba”. Thiền sư hỏi vì sao?

Cô lái cười bảo:- Lần này Thầy nhìn em dưới nước.

Thiền sư nín lặng trả tiền và bước lên bờ.

Lần khác Thiền sư lại qua sông. Vừa bước lên đò Thiền sư nhắm nghiền mắt lại đi vào thiền định. Đò cập bến cô lái đò thu tiền “gấp năm” lần. Thiền sư hỏi vì sao?

Cô lái đáp: - Thầy không nhìn nhưng còn nghĩ đến em.

Thiền sư trả tiền và lên bờ.

Một hôm Thiền sư lại qua sông. Lần này Thiền sư nhìn thẳng vào cô lái đò… Đò cập bến, Thiền sư cười hỏi lần này phải trả bao nhiêu?

Cô lái đáp: - Em xin đưa Thầy qua sông, không thu tiền.

Thiền sư hỏi: - Vì sao vậy?

Cô lái cười đáp: - Thầy nhìn mà không còn nghĩ tới em nữa. Do vậy em xin đưa Thầy qua sông mà thôi…

Nói một cách khác: “Mọi sự từ TÂM mà ra…”

Sống ở đời chỉ có chữ TÂM là đáng quý!

Theo zing