BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thiết thực kỷ niệm 140 năm Ngày sinh V.I. Lênin

Cập nhật ngày: 29/03/2010 - 05:20

Thủ tướng Chinh phủ vừa ký Quyết định 379/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tổ chức các hoạt động kỷ niệm 140 năm Ngày sinh Vladimir Ilyich Lenin (V.I.Lênin).

Chương trình kỷ niệm 140 năm ngày sinh V.I. Lênin (22.4.1870-22.4.2010) được tổ chức nhằm góp phần nâng cao nhận thức về Di sản tư tưởng Lênin nói riêng và chủ nghĩa Mác-Lênin nói chung, bác bỏ những luận điệu sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tạo khí thế phấn khởi thi đua yêu nước trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X và tiến tới Đại hội XI của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chương trình cũng phải nhấn mạnh đến ý nghĩa quan trọng của các nguyên lý lý luận trong Di sản tư tưởng Lênin đối với công cuộc đổi mới ở Việt Nam và trách nhiệm tiếp tục vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin trong thời đại hiện nay.

Theo Quyết định, Ban tổ chức các hoạt động kỷ niệm 140 năm Ngày sinh V.I.Lênin gồm ông Lê Hữu Nghĩa, Uỷ viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh làm Trưởng ban. Phó Trưởng ban là ông Phùng Hữu Phú, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng cùng các thành viên khác là Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Bộ Tài chính.

Tổ chức hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề "Di sản V.I. Lênin trong thế giới ngày nay và sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam" là một trong các hoạt động quan trọng của Chương trình. Hội thảo có mục tiêu khẳng định và làm rõ những giá trị to lớn về tư tưởng, lý luận của V.I.Lênin và ý nghĩa của nó đối với cách mạng thế giới, nhất là đối với công cuộc đổi mới ở Việt Nam hiện nay. Hội thảo sẽ được tổ chức sáng ngày 16.4.2010 tại Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh.

Một hoạt động khác của Chương trình gồm Lễ đặt vòng hoa tại Tượng đài V.I. Lênin ở phố Điện Biên Phủ, Hà Nội (ngày 21.4.2010). Lễ mít tinh kỷ niệm cũng sẽ diễn ra trọng thể trong cùng ngày 21.4 tại Học viện Chính trị- Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh với khoảng 500 khách mời. Dự kiến đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,.. sẽ tới dự.

Công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về các hoạt động kỷ niệm 140 năm Ngày sinh V.I.Lênin cũng nằm trong Đề án tổ chức sự kiện này.

Tổng kinh phí thực hiện Đề án hơn 800 triệu đồng.

(theo Chinhphu.vn)