baotayninh.vn

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thường trực HĐND tỉnh Tây Ninh:

Thông báo chương trình kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khoá IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Cập nhật ngày: 21/06/2016 - 11:47

Chiều ngày 21.6, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức họp báo thông báo chương trình kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khoá IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Theo đó, kỳ họp được tổ chức trong 2 ngày, từ ngày 1.7 đến ngày 2.7.2016 tại hội trường Tỉnh uỷ, với các nội dung sau: báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016 - 2021 và báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh khoá IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021; bầu chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh khoá IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, bầu các Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng ban, Phó Trưởng ban các Ban HĐND, Chánh văn phòng HĐND tỉnh; bầu Chủ tịch UBND tỉnh, bầu các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Uỷ viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021; bầu Hội thẩm nhân dân của Toà án nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 -2021.

Sau phần bầu các chức danh HĐND và UBND, UBND tỉnh trình bày báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng cơ bản, ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm 2016 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016; Tờ trình về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước, giai đoạn 2016 - 2020; Tờ trình về mức hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước cho đầu tư hạ tầng kinh tế - xã hội xã nông thôn mới 2016 - 2020. Thường trực HĐND, các ban của HĐND tỉnh báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2016 và phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2016; báo cáo thẩm tra của 3 Ban HĐND tỉnh đối với các báo cáo, tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh trình kỳ họp.

Trong kỳ họp này, Uỷ ban MTTQVN tỉnh thông báo hoạt động phối hợp xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2016 và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các buổi tiếp xúc với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và Toà án nhân dân tỉnh báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm 2016.

DUY ĐỨC