Thông báo Cuộc thi sáng tác VHNT và chiêu sinh lớp Nhiếp ảnh

Cập nhật ngày: 09/04/2019 - 10:01

BTNO - Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Tây Ninh tổ chức Cuộc thi sáng tác Văn học Nghệ thuật tỉnh Tây Ninh năm 2019 và phối hợp với Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức lớp Tập huấn sáng tác Ảnh nghệ thuật tỉnh Tây Ninh năm 2019.

Thiết thực kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Bác (1969-2019); chào mừng 35 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2019); đặc biệt hướng tới chào mừng kỷ niệm 60 năm Đồng Khởi Tua Hai (26/01/1960 26/01/2020), 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 30/4/2020).

Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Tây Ninh tổ chức Cuộc thi sáng tác Văn học Nghệ thuật tỉnh Tây Ninh năm 2019 và phối hợp phối hợp Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức Lớp Tập huấn sáng tác Ảnh nghệ thuật.

>> Thể lệ Cuộc thi sáng tác Văn học Nghệ thuật tỉnh Tây Ninh năm 2019.

>> Thông báo Chiêu sinh lớp tập huấn sáng tác ảnh Nghệ thuật Tây Ninh.

Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Tây Ninh