Pháp luật   Bạn đọc

Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh:

Thông báo giải quyết đơn của bà Đặng Thị Thuyền Quyên và 11 công dân khác

Cập nhật ngày: 13/07/2021 - 11:31

BTN - Ngày 2.7.2021, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh có Thông báo số 62 về việc giải quyết đơn của bà Ðặng Thị Thuyền Quyên và 11 công dân khác.

Theo đó, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho biết, đơn của bà Quyên và 11 ông bà khác đã được xem xét giải quyết bằng Bản án số 81/2009/HSST ngày 28.10.2009 của TAND tỉnh nên các cơ quan nhận đơn đã không thụ lý, xem xét là thực hiện đúng quy định của Luật Tố cáo.

Vụ việc trên phát sinh từ năm 2005. Thời điểm này có 1.885 người dân đồng loạt làm đơn đòi lại đất, đòi tiền công khai phá đối với Nông trường Xa Mát và Nông trường Bổ Túc thuộc Công ty Cao su Tân Biên, Nông trường Nước Trong, Tổ sản xuất mía - Nhà máy đường Nước Trong, Nông trường Cao su 1.5, Nông trường 1 Huyện uỷ Tân Châu...

Ðến nay, các hộ dân đã đồng ý với kết quả giải quyết của địa phương và Trung ương, yên tâm làm ăn sinh sống, cùng với địa phương thực hiện chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần ổn định ở địa phương và tham gia tích cực các phong trào, cuộc vận động chăm lo an sinh xã hội, giải quyết việc làm, đóng góp phòng, chống dịch bệnh ở địa phương.

Ðối với trường hợp bà Quyên, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2414 ngày 2.7.2008, Công văn số 4100 ngày 5.12.2008 trả lời khiếu nại của bà không có cơ sở để thụ lý giải quyết. Thanh tra Chính phủ cũng có Văn bản số 2523 ngày 25.8.2010, thông báo về việc trả lời đơn đề nghị của công dân đối với đất Tổ sản xuất mía Nhà máy đường Nước Trong, trong đó nêu rõ, không xem xét giải quyết; Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 64 ngày 7.2.2017 về kết luận của Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình tại cuộc họp giải quyết khiếu nại, kiến nghị của một số công dân tỉnh Tây Ninh.

Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho biết, Bản án số 81 của TAND tỉnh không có kháng cáo, kháng nghị và đã có hiệu lực, nay đã được tổ chức thi hành. Trong bản án có nêu người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, nhưng không có tên bà Quyên, ông Lê Văn Bậy, Lê Văn Bách, Ðặng Văn Tràng, Võ Văn Năm.

Những người không liên quan này tố cáo những nội dung Bản án số 81 là không có cơ sở; một số ông bà có tên trong danh sách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong Bản án số 81, nhưng không có kháng cáo, xem như đã đồng ý bản án, nên những nội dung nêu trong đơn tố cáo không có cơ sở (mặt khác, Ban Dân nguyện của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức giám sát việc tổ chức thực hiện Bản án số 81 và xem xét các vấn đề liên quan đã thống nhất với kết quả giải quyết của chính quyền Tây Ninh).

Bà Quyên cũng đã nhận 1 căn nhà và 1.000m2 đất ở tại Khu dân cư Chàng Riệc, nhận 1 ha đất sản xuất, hỗ trợ vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội.

Tóm lại, từ năm 2017 đến nay, bà Quyên lôi kéo 5-8 công dân liên quan để thực hiện từ việc khiếu nại chuyển sang kêu oan rồi tố cáo tham nhũng. Bà Quyên đã bị Công an lập biên bản xử lý về hành vi gây mất an ninh trật tự tại Ban tiếp công dân của tỉnh.

Việc tiếp công dân, tuyên truyền, vận động, giải thích công dân chấp hành pháp luật, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho biết, từ ngày 3.12.2020 đến ngày 24.6.2021, bà Quyên và một số người đi cùng đến Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đề nghị Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh có văn bản trả lời tố cáo (gửi qua đường bưu điện).

Ngày 17.12.2020, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh có Thông báo số 40 về việc thông báo kết quả xử lý khiếu nại, tố cáo của bà Quyên. Qua các buổi tiếp công dân đã giải thích và đề nghị bà chấp hành Thông báo số 724 ngày 29.3.2018 và Công văn số 2774 ngày 9.11.2018 của UBND tỉnh.

Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh trực tiếp nghe bà Quyên trình bày và thông báo kết quả bà tố cáo lãnh đạo UBND tỉnh đã được Công an tỉnh làm rõ, trả lời không có cơ sở xem xét giải quyết và đề nghị nếu có vấn đề gì mới phát sinh, bà có thể tiếp tục làm đơn nêu rõ nội dung, căn cứ, những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của bà để Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh thực hiện nhiệm vụ giám sát, thu thập thông tin để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân. Tuy nhiên, đến ngày 24.6.2021, bà Quyên và 11 người này đến cơ quan Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục gửi đơn tố cáo, với nội dung như những đơn trước đây đã gửi.

Qua nghiên cứu đơn và trên cơ sở tập hợp các văn bản của địa phương và Trung ương đã giải quyết, thể hiện việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của bà Quyên và 11 công dân trên không nêu được tình tiết mới, nội dung đơn thể hiện từ việc khiếu nại, kêu oan không đạt kết quả, chuyển sang tố cáo nhưng không có cơ sở, căn cứ để Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh kiến nghị bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân theo quy định của pháp luật.

Ngoài các nội dung trả lời trên, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị bà Quyên và 11 công dân có đơn gửi đến Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chấp hành các văn bản của UBND tỉnh, của Thanh tra Chính phủ; Ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ; Bản án số 81 của TAND tỉnh. Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh từ chối tiếp và nhận đơn của các ông, bà và đề nghị cơ quan pháp luật tiếp tục lập hồ sơ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

H.Ð