Thông báo mời họp mặt Câu lạc bộ cựu cán bộ Tỉnh đoàn Tây Ninh Lần thứ II 

Cập nhật ngày: 13/03/2019 - 16:08

BTNO - Câu lạc bộ Tỉnh đoàn phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức chương trình họp mặt Câu lạc bộ cựu cán bộ Tỉnh đoàn tỉnh Tây Ninh lần thứ II. Thời gian và địa điểm như sau:

Thời gian: 09 giờ, ngày 26.3.2018 (Thứ ba).

Địa điểm: Tỉnh đoàn Tây Ninh (số 207 đường 30/4, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh).

Rất mong các anh, chị, em nhận được thư mời sẽ thông báo cho những người mình biết.

Xin xác nhận đã nhận được thông tin và tham dự họp mặt với đ/c Trúc-Chánh văn phòng Tỉnh đoàn, sđt 0933089533 hoặc đ/c Huỳnh Phú Lạc, sđt 0913884206.

Ban Tổ chức trân trọng thông báo