Thông báo ngừng cung cấp điện từ ngày 13.9 đến 19.9.2021

Cập nhật ngày: 08/09/2021 - 07:23

BTNO - Trong các ngày từ 13.9.2021 đến 19.9.2021, Công ty Điện lực Tây Ninh sẽ tạm ngưng cung cấp điện các khu vực sau để sửa chữa, nâng cấp thiết bị và bảo trì lưới điện:

1.THÀNH PHỐ TÂY NINH:

 • Ngày 13/9/2021: Ấp Thạnh Hiệp xã Thạnh Tân từ 08giờ đến 11giờ30. Khu phố 3, 7 phường 3 từ 08giờ đến 17giờ.

 • Ngày 14/9/2021: Khu phố 2 phường 3 từ 07giờ đến 17giờ.

 • Ngày 15/9/2021: Khu phố Hiệp Nghĩa phường Hiệp Ninh từ 08giờ đến 17giờ.

 • Ngày 16/9/2021: Khu phố 2 phường 4 và khu phố Hiệp Bình phường Hiệp Ninh từ 07giờ đến 17giờ.

 • Ngày 17/9/2021: Khu phố Hiệp Lễ phường Hiệp Ninh từ 08giờ đến 17giờ.

 • Ngày 18/9/2021: Khu phố 4, 5, 6 phường 4 từ 07giờ đến 17giờ.

2.THỊ XÃ HÒA THÀNH:

 • Ngày 13/9/2021: Ấp Long Khương, Long Bình, Giang Tân xã Long Thành Nam từ 06giờ đến 17giờ.

 • Ngày 14/9/2021: Ấp Trường Phú, Năm Trại xã Trường Đông từ 08giờ đến 17giờ.

 • Ngày 15/9/2021: Khu phố 4 phường Long Hoa từ 06giờ đến 17giờ.

 • Ngày 16/9/2021: Ấp Trường Lưu xã Trường Đông từ 08giờ đến 17giờ.

 • Ngày 17/9/2021: Khu phố Hiệp An, Hiệp Định phường Hiệp Tân từ 06giờ đến 17giờ. Khu phố Long Trung phường Long Thành Trung từ 08giờ đến 17giờ

 • Ngày 18/9/2021: Ấp Trường Thọ xã Trường Hòa từ 07giờ đến 17giờ. Ấp Long Yên xã Long Thành Nam từ 08giờ đến 17giờ.

3.THỊ XÃ TRẢNG BÀNG:

 • Ngày 13/9/2021: Ấp Sóc Lào xã Đôn Thuận từ 07giờ30 đến 17giờ.

 • Ngày 14/9/2021: Khu phố Gia Tân, Lộc Khê phường Gia Lộc và khu phố Lộc Tân phường Lộc Hưng từ 07giờ30 đến 17giờ. Ấp Bình Hòa xã Phước Bình từ 08giờ đến 17giờ.

 • Ngày 15/9/2021: Ấp Xóm Suối xã Hưng Thuận từ 07giờ30 đến 17giờ. Ấp Phước Hội xã Phước Chỉ từ 08giờ đến 17giờ.

 • Ngày 16/9/2021: Khu phố Hòa Bình, Hòa Hưng phường An Hòa từ 07giờ30 đến 17giờ.

 • Ngày 17/9/2021: Khu phố Chánh, Phước Hậu phường Gia Bình từ 07giờ30 đến 17giờ.

 • Ngày 18/9/2021: Khu phố An Phú phường An Tịnh từ 07giờ đến 17giờ.

4.HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU:

 • Ngày 17/9/2021: Ấp Phước Long 2 xã Phan và ấp Phước Hiệp xã Phước Ninh từ 07giờ30 đến 17giờ.

 • Ngày 18/9/2021: Ấp Phước Lễ xã Phước Ninh và ấp Phước Lộc B xã Phước Minh từ 07giờ30 đến 17giờ.

5.HUYỆN CHÂU THÀNH:

 • Ngày 13/9/2021: Ấp Cầy Xiêng xã Đồng Khởi từ 07giờ đến 07giờ30 và từ 11giờ đến 11giờ30. Khu phố 2, 3 Thị trấn từ 13giờ30 đến 14giờ và từ 16giờ30 đến 17giờ. Ấp Trường xã Hảo Đước từ 08giờ đến 11giờ30. Ấp Phước Hòa xã Phước Vinh từ 13giờ30 đến 17giờ.

 • Ngày 14/9/2021: Ấp Thanh Hòa xã Thanh Điền từ 07giờ đến 17giờ. Tổ 18, 19 ấp Vịnh xã An Cơ và ấp Phước Lợi xã Phước Vinh từ 08giờ đến 11giờ30. Ấp Phước Lộc xã Phước Vinh từ 13giờ30 đến 17giờ. Tổ 2 ấp Thanh Thuận xã Thanh Điền; ấp An Điền xã An Bình từ 13giờ30 đến 14giờ và từ 16giờ30 đến 17giờ.

 • Ngày 16/9/2021: Ấp Lưu Văn Vẳng xã Hòa Hội từ 07giờ đến 11giờ30. Ấp Phước Trung xã Phước Vinh từ 08giờ đến 17giờ. Ấp Bưng Rò xã Hòa Hội từ 13giờ30 đến 17giờ.

 • Ngày 17/9/2021: Ấp Rạch Tre xã Biên Giới từ 08giờ đến 11giờ30. Ấp Sa Nghe xã An Cơ từ 13giờ30 đến 17giờ.

 • Ngày 18/9/2021: Ấp Thanh Phước xã Thanh Điền từ 07giờ đến 17giờ. Ấp Vịnh (trừ tổ 16, 17, 18, 19) xã An Cơ từ 08giờ đến 17giờ.

6.HUYỆN GÒ DẦU:

 • Ngày 13/9/2021: Ấp Chánh xã Hiệp Thạnh từ 08giờ đến 17giờ.

 • Ngày 15/9/2021: Ấp Phước Hội, Phước Bình xã Phước Thạnh và ấp Suối Cao A xã Phước Đông từ 08giờ đến 17giờ.

 • Ngày 16/9/2021: Ấp Phước Hòa, Phước Đông xã Phước Thạnh và ấp Tầm Lanh xã Hiệp Thạnh từ 08giờ đến 17giờ.

 • Ngày 17/9/2021: Ấp Phước Đức xã Phước Đông và ấp 5 xã Bàu Đồn từ 08giờ đến 17giờ.

 • Ngày 18/9/2021: Ấp Rộc A, Bến Mương xã Thạnh Đức và ấp Giữa, Đá Hàng xã Hiệp Thạnh từ 08giờ đến 17giờ.

7.HUYỆN BẾN CẦU:

 • Ngày 13/9/2021: Khu phố 2 Thị trấn từ 08giờ đến 11giờ30. Khu phố 3 Thị trấn và ấp Long Cường xã Long Khánh từ 08giờ đến 17giờ.

 • Ngày 15/9/2021: Tổ 2 ấp Voi xã An Thạnh từ 08giờ đến 17giờ.

 • Ngày 16/9/2021: Ấp Long Hòa xã Long Thuận từ 08giờ đến 17giờ.

 • Ngày 18/9/2021: Tổ 1 ấp Voi xã An Thạnh từ 08giờ đến 17giờ.

 • Ngày 19/9/2021: Thị trấn và các xã Lợi Thuận, Tiên Thuận, Long Thuận (trừ ấp Long Hòa) từ 07giờ đến 17giờ.

8.HUYỆN TÂN CHÂU:

 • Ngày 13/9/2021: Ấp Tân Lâm xã Tân Hà và ấp Tân Tây, Tân Đông, Tân Thạnh xã Tân Hưng từ 08giờ đến 17giờ.

 • Ngày 16/9/2021: Ấp 1 xã Suối Ngô từ 08giờ đến 17giờ.

 • Ngày 18/9/2021: Ấp Hội Thành xã Tân Hội từ 08giờ đến 17giờ.

9.HUYỆN TÂN BIÊN:

 • Ngày 13/9/2021: Tổ 3 ấp Xóm Tháp xã Tân Phong và ấp Thạnh Hòa xã Thạnh Bình từ 08giờ đến 17giờ.

 • Ngày 14/9/2021: Tổ 2 khu phố 2 Thị trấn và ấp Gò Cát xã Tân Phong từ 08giờ đến 11giờ30. Khu phố 3 Thị trấn từ 08giờ đến 17giờ. Tổ 10 ấp Xóm Tháp xã Tân Phong và tổ 3 ấp 4 xã Trà Vong từ 13giờ30 đến 16giờ.

 • Ngày 15/9/2021: Ấp Thạnh Trung xã Thạnh Tây từ 08giờ đến 11giờ30. Tổ 6 ấp Hòa Đông B xã Hòa Hiệp từ 08giờ đến 17giờ. Ấp Tân Đông 2 xã Tân Lập và ấp Tân Thanh xã Tân Bình từ 13giờ30 đến 17giờ.

 • Ngày 16/9/2021: Ấp Dinh, Thanh An xã Mỏ Công và ấp 5 xã Trà Vong từ 08giờ đến 11giờ30. Ấp 3, Suối Ông Đình xã Trà Vong từ 13giờ30 đến 17giờ.

 • Ngày 17/9/2021: Tổ 1, 6 ấp Thạnh Tây và tổ 4 ấp Thạnh Sơn xã Thạnh Tây từ 08giờ đến 11giờ30. Ấp Tân Hòa xã Tân Lập từ 14giờ đến 16giờ.

 • Ngày 18/9/2021: Tổ 6 ấp Thạnh Phước và tổ 4 ấp Thạnh Lộc xã Thạnh Bình; ấp Suối Mây xã Thạnh Bắc từ 08giờ đến 17giờ. 

Công ty Điện lực Tây Ninh xin thông báo đến Quý khách hàng thời gian dự kiến mất điện để bố trí kế hoạch sinh hoạt và làm việc phù hợp. Quý khách hàng lưu ý thời gian đóng điện lại các khu vực nêu trên có thể sớm hơn so với thời gian dự kiến.

Để có thể biết thông tin chính xác, Quý khách hàng có thể truy cập vào website Trung tâm chăm sóc khách hàng của Tổng công ty Điện lực miền Nam (https://cskh.evnspc.vn/Home/IndexSPC) vào mục Tra Cứu/Lịch ngừng giảm cung cấp điện và sử dụng mã khách hàng của mình (ký hiệu PB05xxxxxxxxx được cung cấp trên biên nhận hóa đơn thanh toán tiền điện) để tra cứu hoặc điện thoại đến Tổng đài chăm sóc khách hàng theo số 19001006, 19009000.

Trân trọng kính chào.

Công ty Điện lực Tây Ninh