Thông báo ngừng cung cấp điện từ ngày 30.8 đến 05.9.2021

Cập nhật ngày: 23/08/2021 - 17:00

BTNO - Trong các ngày từ 30.8.2021 đến 05.9.2021, Công ty Điện lực Tây Ninh sẽ tạm ngưng cung cấp điện các khu vực sau để sửa chữa, nâng cấp thiết bị và bảo trì lưới điện:

1. THÀNH PHỐ TÂY NINH:

- Ngày 30/8/2021: Khu phố 2 phường 4 và khu phố Hiệp Bình phường Hiệp Ninh từ 07giờ30 đến 17giờ.

- Ngày 31/8/2021: Ấp Thạnh Hiệp xã Thạnh Tân từ 08giờ đến 11giờ30. Khu phố 3, 7 phường 3 từ 08giờ đến 17giờ.

- Ngày 01/9/2021: Khu phố Hiệp Nghĩa phường Hiệp Ninh và khu phố Ninh Phước phường Ninh Thạnh từ 07giờ30 đến 17giờ.

2. THỊ XÃ HÒA THÀNH:

- Ngày 30/8/2021: Ấp Long Khương, Long Bình, Giang Tân xã Long Thành Nam từ 06giờ đến 17giờ.

- Ngày 31/8/2021: Ấp Long Yên xã Long Thành Nam từ 08giờ đến 17giờ.

- Ngày 01/9/2021: Khu phố Long Mỹ, Long Đại, Long Tân phường Long Thành Bắc từ 06giờ đến 17giờ. Ấp Trường Lưu, Trường Phú xã Trường Đông từ 08giờ đến 17giờ.

3. THỊ XÃ TRẢNG BÀNG:

- Ngày 30/8/2021: Khu phố An Đước phường An Tịnh; khu phố Bình Nguyên 1, Bình Nguyên 2 phường Gia Bình; khu phố Lộc Trát, Lộc Khê phường Gia Lộc và khu phố Lộc Tân phường Lộc Hưng từ 07giờ30 đến 17giờ.

- Ngày 31/8/2021: Khu phố Chánh, Phước Hiệp, Phước Hậu phường Gia Bình từ 07giờ30 đến 17giờ.

- Ngày 01/9/2021: Ấp Xóm Suối xã Hưng Thuận và ấp Sóc Lào xã Đôn Thuận từ 07giờ30 đến 17giờ.

- Ngày 04/9/2021: Khu phố Gia Lâm phường Gia Lộc và khu phố Suối Sâu phường An Tịnh từ 07giờ30 đến 17giờ.

4. HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU:

- Ngày 30/8/2021: Ấp Thuận Hòa xã Truông Mít từ 07giờ30 đến 17giờ.

- Ngày 31/8/2021: Tổ 16 ấp Bình Linh xã Chà Là từ 07giờ30 đến 17giờ.

- Ngày 01/9/2021: Tổ 8 ấp Bình Linh xã Chà Là từ 07giờ30 đến 17giờ.

- Ngày 04/9/2021: Ấp Khởi Trung, Khởi Hà xã Cầu Khởi từ 07giờ30 đến 17giờ.

5. HUYỆN CHÂU THÀNH:

- Ngày 30/8/2021: Tổ 2 ấp Thanh Thuận xã Thanh Điền; ấp An Điền xã An Bình; ấp Cầy Xiêng xã Đồng Khởi từ 08giờ đến 08giờ30 và từ 16giờ30 đến 17giờ. Tổ 18, 19 ấp Vịnh xã An Cơ và ấp Phước Lợi xã Phước Vinh từ 08giờ đến 11giờ30. Ấp Phước Lộc xã Phước Vinh từ 13giờ30 đến 17giờ.

- Ngày 31/8/2021: Khu phố 2, 3 Thị trấn từ 08giờ đến 08giờ30 và từ 11giờ đến 11giờ30. Ấp Phước Trung xã Phước Vinh từ 08giờ đến 17giờ.

- Ngày 01/9/2021: Ấp Xóm Ruộng xã Trí Bình từ 08giờ đến 11giờ30. Ấp Vịnh xã An Cơ (trừ tổ 16, 17, 18, 19) từ 08giờ đến 17giờ.

6. HUYỆN GÒ DẦU:

- Ngày 30/8/2021: Ấp 2, 3, 5 xã Bàu Đồn; ấp Trâm Vàng 1, Trâm Vàng 2, Trâm Vàng 3 xã Thanh Phước; ấp Phước Đức A xã Phước Đông; ấp Tầm Lanh xã Hiệp Thạnh; ấp Cẩm Bình, Cẩm Thắng xã Cẩm Giang và ấp Trà Võ xã Thạnh Đức từ 08giờ đến 17giờ.

- Ngày 31/8/2021: Ấp Xóm Mía, Bàu Vừng xã Phước Trạch từ 08giờ đến 17giờ.

- Ngày 01/9/2021: Ấp Cây Trắc, Suối Cao A xã Phước Đông và ấp Phước Hội, Phước Bình xã Phước Thạnh từ 08giờ đến 17giờ.

7. HUYỆN BẾN CẦU:

- Ngày 30/8/2021: Ấp Thuận Hòa xã Lợi Thuận từ 08giờ đến 17giờ.

- Ngày 31/8/2021: Ấp Long Phi, Long Hòa xã Long Thuận từ 08giờ đến 17giờ.

- Ngày 01/9/2021: Khu phố 2 Thị trấn từ 08giờ đến 11giờ30. Khu phố 3 Thị trấn và ấp Long Cường xã Long Khánh từ 08giờ đến 17giờ.

- Ngày 04/9/2021: Tổ 4 ấp Thuận Tây xã Lợi Thuận từ 08giờ đến 11giờ30. Khu phố 4 Thị trấn từ 08giờ đến 17giờ.

- Ngày 05/9/2021: Khu phố 1 Thị trấn; tổ 3 ấp Thuận Tây và ấp Thuận Đông xã Lợi Thuận từ 07giờ đến 17giờ.

8. HUYỆN TÂN CHÂU:

- Ngày 30/8/2021: Ấp Tân Tây, Tân Đông, Tân Thạnh xã Tân Hưng và ấp Hội Thành xã Tân Hội từ 08giờ đến 17giờ.

- Ngày 04/9/2021: Ấp 1 xã Suối Ngô từ 08giờ đến 17giờ.

9. HUYỆN TÂN BIÊN:

- Ngày 30/8/2021: Ấp Dinh, Thanh An xã Mỏ Công từ 08giờ đến 11giờ30. Tổ 4 ấp Thạnh Tây xã Thạnh Tây từ 08giờ đến 17giờ. Ấp 3, Suối Ông Đình xã Trà Vong từ 13giờ30 đến 17giờ.

- Ngày 01/9/2021: Tổ 1 ấp Thạnh Tây xã Thạnh Tây từ 08giờ đến 11giờ30. Tổ 6 ấp Thạnh Tây xã Thạnh Tây từ 08giờ đến 17giờ. Ấp Tân Hòa xã Tân Lập từ 13giờ30 đến 16giờ.

- Ngày 04/9/2021: Tổ 4 ấp Hòa Đông A xã Hòa Hiệp và tổ 4 ấp Gò Đá xã Mỏ Công từ 08giờ đến 17giờ. Tổ 3 ấp Hòa Lợi xã Hòa Hiệp 13giờ30 đến 17giờ.

Công ty Điện lực Tây Ninh xin thông báo đến Quý khách hàng thời gian dự kiến mất điện để bố trí kế hoạch sinh hoạt và làm việc phù hợp. Quý khách hàng lưu ý thời gian đóng điện lại các khu vực nêu trên có thể sớm hơn so với thời gian dự kiến.

Để có thể biết thông tin chính xác, Quý khách hàng có thể truy cập vào website Trung tâm chăm sóc khách hàng của Tổng công ty Điện lực miền Nam (https://cskh.evnspc.vn/Home/IndexSPC) vào mục Tra Cứu/Lịch ngừng giảm cung cấp điện và sử dụng mã khách hàng của mình (ký hiệu PB05xxxxxxxxx được cung cấp trên biên nhận hóa đơn thanh toán tiền điện) để tra cứu hoặc điện thoại đến Tổng đài chăm sóc khách hàng theo số 19001006, 19009000.

Trân trọng kính chào.

Công ty Điện lực Tây Ninh